Odluka borda Telekoma Kosova: Radnici koji su unapređeni bez kriterija vraćaju se na prethodna radna mjesta!

Odbor direktora Telekoma Kosova, putem e-maila upućenog osoblju, saopštava da je doneo nekoliko odluka u vezi sa zapošljavanjem i nalazima Revizorske kancelarije za ovu kompaniju. U pismu koje je dostavio medijima navodi se da se zaposlenja iz 2018. i 2019. godine koja nemaju ugovore o radu na trenutnoj poziciji trebaju vratiti na osnovne ugovore.

„Zapošljavanja iz 2018. i ona iz 2019. godine koja su unaprijeđena odlukama i nemaju ugovor o radu za trenutno radno mjesto vraćaju se na osnovni ugovor o radu. U svim nalazima RKT iz 2018. i onima iz 2019. za premještanje osoblja koje je prešlo s jednog čina/mjesta na drugo više/mjesto odlukama do druge odluke, da se vrati osnovnom ugovoru o radu, osim u slučajevima degradacije. Odluka je postala konačna i stupila je na snagu 18.06.2021“, navodi se u pismu.

Takođe se navodi da će svi napredni radnici bez kriterija, koje je utvrdio RKT, prihvatiti odluke za povratak na ranije ugovore.

“Odbor direktora zajedno sa novom upravom preduzeća usredsređeni su na to da ne dozvole da se takva praksa zaobilaženja zakonskih i administrativnih postupaka nastavi i u budućnosti, a takođe odlučuje da će sva kršenja ove prirode biti pokrenuta. Generalni revizor u 2018. godini i dalje, da se ukinu. Ovim su odluke o napredovanju (unapređenju) zaposlenih bez pravne osnove izdane od 2018. godine nadalje ukidane datumom konačne odluke Odbora direktora, a to je 18.06.2021. Svi unapređeni radnici bez kriterija koje je utvrdio RKT primit će odluke-obavijesti o povratku na osnovni ugovor o radu”, nastavlja se u odluci.

Na kraju, u pismu se kaže da, “odluka nije usmjerena na napad na stručno osposobljavanje zaposlenih, već samo na nezakonitost napredovanja, mi ćemo se pobrinuti i osigurati da se u sljedećoj fazi, u procesu restrukturiranja, uspostavi cjelovita pravno pravilo profesionalnog razvoja zaposlenih pod jednakim uslovima“. kaže se u odluci.

Go to TOP