SRB-BIH-HR

Imena NVO koje su dobile subvencije od kancelarije Predsjednika bez javnog konkursa 2020-ta

Kancelarija predsjednika Kosova dodijelila je nevladinim organizacijama (NVO) subvencije u iznosu od 24 hiljade 220 eura, bez objavljivanja oglasa, od kojih je koristi imalo pet organizacija čija imena je dostavio KALLXO.com. NVO ‘Equality’, primila 2020 eura 4. marta 2020. godine, ‘‘Kosovo’s Arcitecture Fondation‘, 7. jula 2020. godine, 7.000 eura, ‘Liberal Democrat Centre‘, 7. jula 2020. godine, 9.700 eura, ‘MLE Group LLC‘, primio je 13. avgusta 2020. 4.000 eura, a ‘Sos Children’s Village1.500 eura 11. decembra 2020. KALLXO.com, zatražio je od Ureda pristup ugovorima ovih pet nevladinih organizacija predsednika Kosova.

U odgovorima Ureda predsjednika navodi se da samo jedan od slučajeva pripada periodu U.D. Predsjednika Vjose Osmanija, te da je subvencija bez javnog oglasa dodijeljena ‘Sos Children’s Village‘, u iznosu od 1.500 eura. U međuvremenu, četiri druga slučaja razdvojio je bivši predsednik Hashim Thaçi. Kallxo.com je obezbedio dokumente Sporazuma o saradnji između Kancelarije predsednika Republike Kosovo i NVO “Equality”. Kancelarija predsjednika Kosova i ova nevladina organizacija postigli su sporazum u cilju pružanja finansijske podrške za učešće na regionalnoj konferenciji održanoj u Sarajevu.

“Svrha ovog sporazuma je subvencionisanje budžetskim sredstvima NVO Equality, zastupnica Sanela Lutvić, u iznosu od 2.020 eura za zastupanje Republike Kosovo”, navodi se u sporazumu koji je izdala Kancelarija Predsjednika. Sporazum o saradnji između Ureda predsjednika i Kosovo’s Arcitecture Fondation 7.000 eura 7. jula 2020. godine, njegov predstavnik je bio Bekim Ramku, a imao je za cilj finansijsku podršku projektu “Prishtina Public Archielago“, koji je predstavljen kao instalacija u okviru arhitektonska izložba “La Biennale di Venezia 2020“.

Prema sporazumu koji je dao KALLXO.com, navodi se da je svrha ovog sporazuma subvencionisanje iz budžetskih sredstava kosovske Kosovo’s Arcitecture Fondation , predstavnika Bekim Ramku u iznosu od 7.000 eura za realizaciju projekta. Sljedeći sporazum o saradnji između Ureda predsjednika i Liberal Democrat Centre sa predstavnikom Birolom Urceanom imao je za cilj finansijsku podršku dokumentarnom filmu “Reprodukcija siromaštva“, koji naglašava položaj žena RAE zajednica na Kosovu, s posebnim naglaskom na njihovo zaposlenje. U dokumentima koje je izdao Ured predsjednika navodi se da je svrha ovog sporazuma subvencioniranje Liberal Democrat Centre sa Birolom Urceanom u iznosu od 9.700 eura za realizaciju dokumentarca.

Posljednji ugovor potpisan u periodu bivšeg predsjednika Hashima Thaçija bio je između Ureda predsjednika i MLE Group LLC sa predstavnicom Leonorom Zeneli Ujkani kako bi se finansijski podržala medijska komunikacija za poduzimanje konkretnih radnji putem vijesti, izvještaja, priča lokalnih svjedoka i internacionalci za rat OVK.

Iznos ovog sporazuma bio je subvencija od 4.000 eura sa budžetskim finansijskim sredstvima. U međuvremenu, sporazum o saradnji između Ureda predsjednika i Sos Children’s Villagea predmet je koji pripada periodu u.d. Predsjednice Vjosa Osmani, čak je i to učinjeno bez javnog konkursa.

Predstavnik Sos Villagesa bio je Nezahat Ramadani Salihu, a cilj sporazuma je bio finansiranje podrške napuštenoj djeci bez roditeljskog staranja.

Vrijednost ugovora bila je 1.500 eura. Nalazi da je pet NVO -a dobilo sredstva bez javnog objavljivanja iz Kancelarije predsjednika Kosova objavljeni su u revizorskom izvještaju za 2020. Prema revizoru, to se dogodilo nakon završetka postupka dodjele na osnovu internih smjernica o procedurama dodjele subvencija koje ne predviđaju javne pozive u vezi sa finansijskom podrškom nevladinim organizacijama. To, prema KDR-a, utječe na ograničenje konkurencije i odabir korisnika.
“U pet (5) testiranih slučajeva u iznosu od 24,220 €, Ured predsjednika je dodijelio subvencije nevladinim organizacijama koje su aplicirale za finansiranje svojih projekata. Za ove subvencije nije objavljeno ništa javno. To se dogodilo nakon što je postupak dodjele obavljen na osnovu internog uputstva o procedurama dodjele subvencija koje ne predviđa javne pozive u vezi sa finansijskom podrškom nevladinim organizacijama ”, navodi se u revizorskom izvještaju za 2020. Također, Nacionalna služba za reviziju je preporučio generalnom sekretaru da osigura da se finansijska podrška NVO -a vrši putem javnog poziva.

“Generalni sekretar mora osigurati da će se finansijska podrška NVO-a vršiti putem javnog poziva i drugih zahtjeva uredbe MF-br.04 / 2017, o kriterijima, standardima i procedurama javnog finansiranja NVO-a, u pogledu cijelog ciklusa pružanje finansijske podrške ”, navodi se u preporuci KDR-a. Čak i u odgovorima predsjedništva upućenim na adresu KALLXO.com, navodi se da su sve subvencije dodijeljene u potpunosti u skladu sa Administrativnim uputstvom o procedurama za dodjelu subvencija i transfera odobrenim u junu 2017. godine.

“Kao što je predviđeno ovim uputstvom, odluke o dodjeli subvencija donosi sekretar, nakon preporuke Komisije da preispita zahtjeve za subvencije”, rečeno je u odgovoru predsjedništvu.

Shfaq më shumë
Back to top button
escort mersin - izmir escort