LAJMET

Dy nga tre anëtarët e bordit të RTK-së u zgjodhën nga radhët e komuniteteve jo-shumicë

Sot, dy nga tre anëtarët e bordit të Radio Televizionit të Kosovës u zgjodhën në Kuvendin e Kosovës, njëri nga komuniteti serb Ivan Radulloviq dhe tjetri anëtar nga komunitetet jo-shumicë joserbe Sead Mujovi për një mandat prej 3 vjet Kryetari i Asamblesë, Saranda Bogujevci, konfirmoi zgjedhjen e këtyre dy anëtarëve, ndërsa deklaroi se procesi i garës për një anëtar tjetër nga komuniteti serb do të përsëritet sepse asnjëri nga dy kandidatët e tjerë, Nevica Velkoviq dhe Dragan Cirkoviq, nuk siguruan kërkesën e kërkuar 79 deputetë dhe kishte 4 vota të pavlefshme, transmeton Kosova.info.

Rezultatet e votimit u lexuan nga një anëtar i komisionit ad hoc në Kuvendin e Kosovës në emër të Grupit Multietnik Erxhan Galushi.

Me mbështetjen e nenit 65 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, paragrafi 2 mbi kompetencat e Kuvendit dhe Ligjit Nr. 04 / L-046 P ONR RADIO-TELEVIZIONIN E KOSOVS, si dhe nenin 51 të Rregullores së punës të Kuvendit të Kosovës.

Komisioni Zgjedhor në Kuvend informon se me vendimin e 21 korrikut 2021, ai përbëhet nga një përfaqësues nga secili grup parlamentar: Arbëresh Kryeziu, Ardiana Musliu Shoshi, Lubinko Karaxhiq, Albana Bytyqi dhe Erxhan Galushi.

Komisioni përcaktoi që pas procedurës së votimit të fshehtë dhe numërimit të tyre në seancën plenare të Kuvendit, kandidatët e mëposhtëm u zgjodhën si anëtarë të bordit të RTK-së; Votuan 87 deputetë, nga të cilat 8 vota ishin të pavlefshme.

Ivan Radulović nga komuniteti serb mori 77 vota

Sead Mujovi i Komuniteteve Jo-Shumicë Jo-Serbe mori 72 vota.

Votimi për një anëtar tjetër nga komuniteti serb do të përsëritet për: Dragan Cirkovic dhe Nelica Veljkovic, për shkak të numrit të pamjaftueshëm të votave.

Pas votimit, Kuvendi i Kosovës shkoi në një pushim.

/Kosova.info