Dugolli optužbe za plagijarizam smatra “napadom na Kastratija”?!

Dvoje profesora Filozofskog fakulteta Univerziteta u Prištini optuženi su za plagijarizam u naučnom radu, za koji se kasnije kaže da ga je koristio za napredovanje u poziciji. Navode je demantirao jedan od njih koji cijelu kampanju ima protiv drugog.

Bujar Dugolli i Ardian Kastrati optuženi su da su u radu pod naslovom “Diplomacija kroz vijekove povijesti: teorijske analize koncepta” 2017. godine koristili dijelove teksta iz različitih izvora, a da nisu pokazali gdje su ih dobili. Navode je pokrenula Organizacija za unapređenje kvaliteta u obrazovanju (ORCA) anonimnim otkazivanjem, nakon čega je list upoznala s međunarodnom platformom za plagijarizam Turnit, a nakon testiranja pokazalo se da je rezultat “većine tekst je sličan ostalim izvorima”.

“Autori ovog rada, Ardian Kastrati i Bujar Dugolli, uzeli su dio teksta iz različitih izvora koristeći ih u svom radu i ne pokazujući odakle su ih, predstavljajući ove dijelove kao dio rada svog akademika”, rekao je Dibran Hoxha iz ORCA.

Štoviše, prema ORCA-i, Dugolli i Kastrati istim su radom unaprijeđeni na tu poziciju.

“Ardian Kastrati u 2020. i Bujar Dugolli u 2018. napredovali su koristeći predmetni rad. “I samo zahvaljujući ovom radu uspjeli su dovršiti broj naučnih radova potrebnih za napredovanje na njihovim trenutnim pozicijama, docenta Ardiana Kastratija i Bujara Dugolija na mjestu redovnog profesora”, rekao je Hodža.

Dugolli je odgovorio na ove navode za KOHA, koji ih je kategorički negirao, rekavši da bi ovo mogao biti pristup organizacije napadu na zamjenika Demokratske stranke Kosova Ardiana Kastratija, nakon komentara potonjeg predsjedniku Vjosi Osmaniju, što je dovelo do pismenih primjedbi protiv njega etičko vijeće UP-a.

Isti rad objavljen u međunarodnim časopisima, prema Dugolliju, uveden je u sistem antiplagijarizma i takve tvrdnje nisu pokrenute 2017. godine kada je rad objavljen.

“Ne znam što rade, ali ako imaju tendenciju da napadaju Kastratija, to je nešto drugo, ali što se mene tiče, to je pogrešan pristup. Ako imaju pristup napadu na Kastratija, mogu ga napasti, ali ne mogu napasti list jer je rad podvrgnut postupku provjere časopisa i uveden je u akademski sistem protiv plagijarizma. Taj je rad odavno objavljen i nije bilo takvog elementa da bi se časopis ili redakcija u kojem je objavljen protivili takvom nečemu. Da je u skladu s njihovim tvrdnjama, list ne bi bio objavljen”, rekao je Dugolli u odgovoru za KOHA.

Dugolli je tvrdnje ORCA prema dvojici profesora nazvao kampanjom protiv pojedinca, ali je dodao da članovi organizacije nemaju profesionalni aspekt za ocjenjivanje elemenata plagijarizma u akademskim radovima.

“Radovi na kojima se pojavljuje moje ime nemaju takvo što i mogu biti kampanje protiv određenog pojedinca. Oni nemaju profesionalni aspekt da cijene ove stvari. Ono što su koristili, njihove strategije, njihove pojave da izađu i napadnu određena imena je njihov pristup, ali profesionalno nemaju profesionalni aspekt, ipak su neki od njih studenti i mogu biti dodiplomski i ne mogu recenzirati radove profesora , da vidimo koje su njihove tvrdnje “, rekao je Dugolli.

ORCA je zatražila od upravnih tela Univerziteta u Prištini da pokrenu postupke za verifikaciju rada i preduzmu mere u skladu sa Etičkim kodeksom i Uredbom o disciplinskim postupcima.

KOHA je takođe pokušao kontaktirati Kastratija, ali je to bilo nemoguće.

Go to TOP