SRB-BIH-HR

RKE najavljuje žalbu na odluke kompenzaciji 40 miliona evra plaćenih radi upotrebe el.energije na severu zemlje

Regulatorna kancelarija za energiju odlučila je da uloži žalbu Apelacionom sudu na odluku Osnovnog suda da se nadoknadi preko 40 miliona evra električne energije, plaćene za energiju potrošenu u opštinama na severu Kosova u periodu 2012-2017.

„Regulatorna kancelarija za energiju (RKE/ZRrE) odlučila je da će se, u skladu sa važećim zakonima, na odluku Osnovnog suda u Prištini da se gubici vrate severu države, žaliti višim instancama sudova“, navodi se u kratkom odgovoru uz obražloženje.

S druge strane, službenici Institucije narodnog advokata kazali su da je ova žalba RKE u drugom stepenu očekivana, pri čemu su istakli da je narodni advokat postupio i postupa u skladu sa svojim mandatom u pogledu zaštite interes građana za ovo pitanje.

Direktorka Odeljenja za pravne poslove Narodnog advokata Suzana Gaši rekla je za medije na Kosovu da ne žele da prejudiciraju način sprovođenja ove odluke ukoliko ona postane pravosnažna.

„To je prvostepena odluka, očekuje se da RKE kao stranka u ovom procesu može da uloži žalbu i moramo da sačekamo odluku drugog stepena ako ona stupi na snagu ili ceo predmet vrati na ponovno suđenje. Institucija narodnog advokata je do sada ispunila svoj mandat u pogledu zaštite javnog interesa… Nemamo predrasude, ali moramo prvo sačekati da ova odluka postane pravosnažna, a onda i sam RKE da pronađe metode kako će na kraju je postavila nove tarife kako bi obeštetila građane koji su nezakonito naplaćeni”, rekla je ona.

Dok je predsednik parlamentarnog odbora za privredu, i zastupnik opozicione PDK-a Ferat Šala, naglasio da je odluka Osnovnog očekivana za priznavanje prava albanskih potrošača. Smatra, međutim, da je način sprovođenja i izvršenja odluke komplikovan.

„Način provođenja i izvršenja odluke nije problem u stvarnom finansijskom smislu jer je komplikovan u stvarno operativnom smislu na terenu, jer postoje direktne implikacije u pojedinim područjima zemlje gdje je Regulatorna kancelarija za energiju predvidjela neke oblik neprimjenjivog proširenja svojih ovlaštenja ili regulatora, au ovom slučaju je ovlastio još jedan mehanizam i tu imamo dileme, imamo zakonsku razdvojenost kome i koliko ovlaštenja treba proširiti. Dakle, smatram da pre nego što to tretiramo sa finansijske tačke gledišta, moramo to tretirati sa stvarne činjenične tačke gledišta proširenja suvereniteta i integriteta Regulatora na celoj teritoriji Kosova“, izjavio je on.

Dok, aktivisti organizacija civilnog društva smatraju da će, kad god ova odluka postane konačna, to biti teško ostvarivo.

Viši istraživač NVO Institut INDEP Dardan Abazi rekao je da i pored teškoća ostvarivanja ovog prava, smatra da je odluka u startu važna, jer, kako je rekao, prepoznaje prekršaje koji su učinjeni građanima i nejednak tretman potrošnje električne energije.

“To je teško implementirati, to je energija koja je potrošena i koju u sistemu neko mora platiti. Ako smo platili za određeno vreme, odmah nakon sudske odluke, taj deo je platila Vlada Kosova. Dakle, jednom Vlada Hardinaja sa direktnim uplatama, onda Vlada Kurtija preko KOSTT-a. Kako god bilo, to su samo modaliteti jedne nepobitne istine, koju smo ipak platili, bilo kroz račune kao građani ili kroz budžet kao dionici, svi u tom budžetu. U tom smislu, implementacija ovog naloga Osnovnog suda će biti otežana. Ko bi trebao pokriti ovaj vakuum? Ako nam KEDS vrati ovaj novac, onda će ponovo, kada se preispitaju tarife kako bi se pokrili ovi troškovi povratnika za dio energije koji je potrošen u drugom dijelu Kosova, to odražavati ili smanjenje ulaganja, bilo u porastu u računima za struju. Ipak, u ovom ili onom obliku, ovaj trošak će nam doći kao građanima, jer nemamo zakonsko pravo da kolektivno isključimo sjever iz električne energije”, rekao je Abazi.

Osnovni sud u Prištini je 11. oktobra usvojio tužbu narodnog advokata za poništavanje odluke Regulatorne kancelarije za energiju za obračun utrošene električne energije u četiri severne opštine građanima Republike Kosovo. Istom presudom RKE se obavezuje da preduzme radnje koje KEDS -u obavezuju da kompenzira potrošače koji su obračunati za potrošnju električne energije u četiri sjeverne opštine Republike Kosovo, u iznosu od 40.855.480,00 evra.

Shfaq më shumë
//dopansearor.com/4/3473483