Pupovci: Potreban dogovor sa Srbima radi nastavnog plana i program na srpskom jeziku

Zamenik ministrice obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacija Duakđin Pupovci rekao je da nisu u procesu pripreme nastavnog plana i programa na srpskom jeziku, jer prema njegovim rečima, sa srpskom zajednicom na Kosovu treba postići dogovor o njihovoj integraciji u institucije Republike Kosovo.

Rekao je da je to u svim školama u kojima se nastava na srpskom izvodi sa srpskim kurikulumom i da je to po njemu političko pitanje.

Odgovorio je na konferenciji za novinare, gde je rekao da još uvek nije stigao do tačke kada će srpska zajednica na Kosovu prihvatiti autoritet Republike Kosovo u oblasti obrazovanja, prenosi KP.

“Sve škole u kojima se nastava izvodi na srpskom jeziku rade po srpskim nastavnim programima. Tačan broj je poznat, ne znam napamet, ali može se utvrditi nije problem, ali ovo je fenomen i političko je pitanje jednostavno zato što još nismo došli do točke da srpska zajednica prihvati vlasti Republike Kosovo u oblasti obrazovanja. U stvari, prema zakonu o obrazovanju u opštinama, srpska zajednica ima pravo da koristi nastavne planove i programe Srbije, ali uz određene zakonske uslove, uz obaveštenje ministarstva i davanje mogućnosti ministarstvu da izjavi da li su ti programi u u skladu sa ili u suprotnosti sa “kurikularnim okvirom Kosova”, rekao je Pupovci.

Pupovci, nastavni plan i program za srpski jezik, koji su pripremile institucije Republike Kosovo, rekao je da je vrlo lako izraditi ga ako postoji sporazum sa kosovskim Srbima.

“Ako pripremamo nastavne planove i programe na srpskom jeziku, trenutno u ovom pogledu nema aktivnosti, jer smatramo da bi trebalo postići minimalno razumijevanje sa srpskom zajednicom prije nego što započnemo takvo što, a to se naravno može učiniti lako ako “Postoji sporazum da se srpska zajednica integriše i volja da se srpska zajednica integriše na Kosovu, ne samo u oblasti obrazovanja, već i u drugim oblastima,” dodao je. /Kosova.info

Go to TOP