Premijer obećava da će poboljšati socijalno-ekonomske uslove za egipaćansku zajednicu

Premijer Kosova Albin Kurti obećao je da će vlada koju on vodi poboljšati socijalno-ekonomske uslove, uključivanjem i unapređivanjem prava egipatske zajednice. Kurti je to obećao na konferenciji “Ka inkluzivnom društvu s jednakim mogućnostima“, koju je u čast Memorijalnog dana egipćanske zajednice organizovao Ured za dobro vladanje pri kabinetu premijera Kosova, u saradnji i koordinaciji sa Ministrom uprave, i lokalna samouprava, Eljbert Krasniqijem i zastupnikom egipćanske zajednice u Skupštini Kosova, Fridon Ljalja.

Čestitajući egipatskoj zajednici, Kurti je rekao da ova zajednica godinama živi u ovdje i da je zajedno sa većinskim stanovništvom dijelila dobru i lošu sreću i zbog kulturne i jezičke blizine.

“Samo tokom ’90 -ih, učenici egipćanske zajednice protjerani su iz škola, mnogi su radnici otpušteni zbog solidarnosti u štrajkovima koje su organizirali sindikati, dok je tijekom ratnih godina, ’98 -’99, bilo civilnih žrtava, ali takođe pripadnici OVK koji su se borili za oslobođenje Kosova”, rekao je premijer Kurti.

Podsjetio je da je politička organizacija egipćanske zajednice tokom posljednje dvije decenije doprinijela državnosti Kosova i “bez sumnje da zajednica, kao nekad i danas za Kosovo, gaji ljubav prema svojoj domovini“.

Premijer je takođe rekao da će tokom ovog mandata provoditi Zakon o javnim službenicima, koji predviđa da 10 posto zaposlenih u javnom sektoru budu članovi zajednica.

Namjeravamo u potpunosti primijeniti Zakon br. 06 / L – 114 za javne službenike, koji predviđa da u centralnim javnim institucijama pripadnici zajednica moraju popuniti najmanje 10% radnih mjesta u svim kategorijama javnih službenika“, rekao je Kurti.

Konferenciji na kojoj su se razgovaralo o temama uključivanja egipćanske zajednice u zapošljavanje, obrazovanje, jednak tretman i nediskriminaciju, prisustvovali su i ministar kulture, omladine i sporta Hajrulla Çeku, poslanica, Mimoza Kusari Ljilja, predstavnica civilnog društva Diana Jokes i drugi predstavnici civilnog društva i egipćanske zajednice.

Go to TOP