Potpisan ugovor o potpunom pokrivanju premije graničnog osiguranja

Ministarstvo finansija, rada i transfera u saradnji sa Centralnom bankom Republike Kosovo, Ministarstvom unutrašnjih poslova i Kosovskim zavodom za osiguranje potpisali su danas Memorandum o pokrivanju troškova graničnog osiguranja za strane podložne graničnoj policiji.

Predmet ovog sporazuma su svi automobili i motocikli koji ulaze na granične prelaze u Republici Kosovo za koje vlada Republike Kosovo pokriva 100% vrednosti premije granične polise. Polisa osiguranja stupa na snagu u trenutku izdavanja i važi 1 mesec od datuma izdavanja. Polisa osiguranja će se kupovati u fizičkom obliku na svim graničnim prelazima KSB.

Istovremeno, Centralna banka Republike Kosovo odlučila je danas da smanji naknadu za 35%, što će posledično smanjiti ukupne troškove.

Potpisivanje ovog sporazuma simboličan je čin podrške našoj dijaspori, koja služi kao stub ekonomije zemlje. Samo tokom 2020. doznake iz dijaspore dostigle su vrijednost veću od milijarde eura. /Kosova.info/

Go to TOP