Određen datum za polaganje državne mature

Ministarstvo obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacija odredilo je datum 26. juna za održavanje državne mature, MONTI je najavio kako će se ispit organizirati za srednjiškolce.

„U koordinaciji sa opštinskim direkcijama za obrazovanje i školama, MONTI je izvršio sve potrebne pripreme za organizaciju ovog ispita. U svaku banku smjestit će po jedan student, dok će u svaki razred biti dopušteno najviše 15 srednjiškolce”, navodi se u najavi.

Dalje, MONTI je tražio da se prijave nepravilnosti tokom ispita mature.

“Ministarstvo obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacija i dalje je posvećeno organizovanju i razvoju istinskog i pouzdanog procesa, stoga zahtijeva da se eventualne nepravilnosti u centru za testiranje pismeno prijave MER-u i MONTI-u. Iako će se za sve osobe uključene u proces koji određene zadatke ne izvršavaju s visokom kompetencijom i profesionalnošću biti potrebna odgovornost”, kaže se u saopštenju.

“Na osnovu Zakona o ispitu državne mature i Uputa upućenih školama, strogo je zabranjeno držati telefon u centrima za testiranje. Svatko čiji je telefon blokiran bit će isključen iz polaganja. Da ne bi utjecali na proces i prema pravilima provođenja testa, nakon 10:00 (vrijeme kada test započinje) nijedna druga osoba ne smije ulaziti u ispitne centre osim osoba odgovornih za napredak testa. Stoga mediji mogu slikati u bilo kojem centru samo prije početka maturskog ispita “, najavljuje MONTI. Očekuje se da će rezultati državne mature biti objavljeni 5. jula.

Go to TOP