Driver Booster - Download Free for Windows 11, 10, 8, 7

Driver Booster: Free updater for Windows 11/10. Renew drivers for graphics, USB, audio, screen, network, printer, and mouse efficiently.!
Get it now for FREE !

Driver Booster Driver Booster Download

Hapet thirrja për Praktikë në Agjencinë e Punësimit, këto janë kushtet që duhet t’i plotësoni

Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve hap programin për punë praktike me kompensim për 6 muaj në Agjencinë e Punësimit.

Të drejtë aplikimi kanë të rinjtë deri në moshën 29 vjeçare, në vitin e fundit të studimeve apo të diplomuar në Bachelor apo Master në fusha sociale, me notë mesatare në studime mbi 8.0.

Afati i fundit për aplikim është deri me 8 shkurt 2023.

Go to TOP