Kosova

Zëvendëskryeprokurorja Morina prezantoi Ligjin për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve

Në kuadër të “Konferencës vjetore të prokurorëve”, zëvendëskryeprokurorja e Shtetit, Sevdije Morina, prezantoi Ligjin për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve.

Ky prezantim u mbështet në disa pika kryesore, të cilat i përmblodhi znj. Morina gjatë fjalimit të saj në këtë konferencë. Duke filluar nga qëllimi dhe fushëveprimi i këtij ligji, i cili përcakton shkeljet disiplinore, procedurat për fillimin e hetimeve për dyshimet për shkelje të gjyqtarëve dhe prokurorëve, sanksionet disiplinore dhe mjetet juridike që lidhen me shkeljet disiplinore pranë Gjykatë Supreme.

Po ashtu, znj. Morina ka shpalosur risitë të cilat i përfshinë Ligji për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve, të parapara në këtë ligj edhe ushtrimi i ankesave kundër prokurorëve, si dhe autoritetet kompetente të cilat merren me shqyrtimin e këtyre ankesave.

Gjithashtu, në këtë prezantim u diskutua edhe roli i Avokatit të Popullit përkitazi me këtë Ligj, si dhe mënyra e shpjegimit të procedurës pas pranimit të ankesës deri te mjeti juridik.

//graizoah.com/afu.php?zoneid=3473483