SRB-BIH

“ZATVORENICI U GRDOVCU U GOTOVO POTPUNOJ IZOLACIJI”

Srpski i ostali nealbanski pritvorenici u zatvoru Grdovac kod Podujeva od juna ove godine borave po 22 sata u potpunoj izolaciji, izjavio je advokat i branilac trojice pritvorenika u ovom zatvoru, Ljubomir Pantović. Zatvorenici ne traže privilegije, već da ih u ćelijama bude po dvojica, kao što je bilo do pre četiri meseca, naglašava Pantović.

Zatvor Grdovac kod Podujeva je otvoren pre četiri godine i u njemu kaznu služe i osuđenici za najteža krivična dela, izjavio je na konferenciji za medije u Zvečanu advokat Ljubomir Pantović. Ova moderna kazneno popravna ustanova visoke sigurnosti ima dobre uslove i korektno osoblje, ističe Pantović i dodaje da su do juna ove godine u ćelijama boravila po dva pritvorenika, što je, kaže, i uobičajno za režim pritvora.

„Od početka juna situacija se drastično menja na njihovu štetu, jer su oni sada u jednom sistemu gotovo potpune izolacije.Po 22 sata dnevno su sami u ćeliji, nemaju nikakav kontakt sa spoljnim svetom, kao da se nalaze u samici.Jedino što imaju to su 2 sata zajedničke šetnje na otvorenom prostoru, što je u vreme ovih letnjih vrućina bilo vrlo nepovoljno, pa i ta 2 sata ljudi nisu mogli da iskoriste kako treba“, rekao je Pantović.

Poučen dugogodišnjim iskustvom, advokat Pantović ne vidi razlog za ovakav postupak Uprave zatvora.

„Obično se izoluju i stavljaju u samicu pritvorenici ili osuđena lica koja učine nekakav disciplinski prestup, prekrše kućni red, međutim ono što sam ja od ovih ljudi čuo je da niko nikada ni na koji način nije prekršio pritvorski režim ili bilo koje pravilo koje tamo vlada“, dodao je Pantović.

Iako su se obraćali Upravi zatvora, kancelariji Ombusmana i predstavnicima nevladinih organizacija zaduženih za zaštitu ljudskih prava, situacija je ostala nepromenjena, naglasio je Pantović.

„Zaista su zabrinuti zbog toga, vidim da im nije lako, jako su nervozni, frustrirani zbog toga, pa i njihove porodice“, rekao je Pantović.

Mera posebnog zatvorskog režima je stupila na snagu neposredno nakon hapšenja policajaca u sklopu akcije na severu Kosova, usmerene protiv korupcije, organizovanog kriminala i mreže krijumčara, dodaje Pantović i ističe da sa sigurnošću ne zna da li ovakav režim važi i za pritvorenike albanske nacionalnosti, jer su oni, kaže, fizički odvojeni od Srba i drugih nealbanaca.Branilac trocije pritvorenika u ovom zatvoru, advokat Pantović najavljuje da će uputiti pismo Upravi zatvora i direktoru Korektivne službe Kosova u kome će, kako je rekao istaći ovaj problem i zatražiti da on bude rešen.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.