Hi Tech

YouTube marrëveshje me mjekët amerikan për publikimin e informacioneve të sakta rreth COVID-19

YouTube do të punojë me mjekët dhe institucionet e njohura amerikane për të publikuar vetëm informacione të sakta në lidhje me virusin korona.

YouTube ka nisur një partneritet të ri për të përmbushur nevojat e konsumatorëve dhe për të vazhduar të lidhë njerëzit me informacione të verifikuara shëndetësore.

Si pjesë e angazhimit të saj për informacion të saktë shëndetësor, kompania do të punojë me një numër organizatash: Shoqatën Amerikane të Shëndetit Publik, Klinikën Cleveland, Shkollën e Shëndetit Publik të Harvardit, Klinikën Mayo, Osmosis, Psych Hub dhe Akademinë Kombëtare të Mjekësisë.