SRB-BIH

VRHOVNI SUD ODBIO ŽALBE SAMOOPREDELJENJA, DSK I KDTP

Vrhovni sud Kosova odbacio je kao neosnovane žalbe podnete IPŽP-u, Pokreta Samoopredeljenja, Demokratskog saveza Kosova i Turske Demokratske partije Kosova (KDTP).

U presudi, Vrhovni sud navodi da je žalba podneta protiv odluke IPŽP-a, poslanika Pokreta Samoopredeljenja, Ganija Krasnićija odbijena kao neosnovana.

Žalba Fatona Bisljimija kandidata za poslanika DSK odbačena je kao neosnovana.

Njegova žalba protiv odluke CIK-a, gde je tražio ponovno prebrojavanje uslovnih glasova i putem pošte, proglašena je neosnovanom od strane Vrhovnog suda.

Takođe je odbačena žalba kanditakinje za poslanicu iz KDTP Mufere Srbice Šinik.