SRB-BIH-HR

Video / Duge kolone na granici između Kosova i Srbije

Kosovska dijaspora koja na Kosovo dolazi tokom praznika, iako je vrijeme pandemije, imaju još jedan problem a to su duge kolone na koje nailaze kod ulazne granice Kosova.

Ovaj videozapis napravljen je na graničnoj tački Kosova i Srbije, u Bujanovcu, u „Dheu i Bardhë“/Bijela zemlja, govori o dugim kolonama i očekivanjima naših sunarodnika da uđu na Kosovo.

Video ispod:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.