SRB-BIH-HR

Veteran OVK-a / Premijeru razriješi tvog savjetnika Almir Velijija iz bošnjačke nevećinske zajednice zbog njegovih uvreda na račun PSHDK-a

Poštovani Abdullah Hoti, Premijeru Republike Kosovo, razriješi tvog savjetnika Almira Velijija iz bošnjačke nevećinske zajednice zbog njegovih uvreda protiv g. Emanuela Demaja, medijskog izdavača i sekretara PSHDK-a i časnog rodoljuba.

Na Kosovu 95% Albanaca cijeni etničke manjine i kulturnu raznolikost, ali trebali biste znati da PSHDK nije vjerska partija, već nacionalna partija, a mi Albanci smo jedno, bez obzira na vjeru, oblast ideju i niko nas neće dijeliti.

Premijeru, razriješite ovog gospodina,a da govorimo o profesionalnim patriotskim i ljudskim vrijednostima gospodina Emanuela Demaja, potrebni su čitave knjige.

Srdačan pozdrav: Erald Selca advokat, veteran OVK-a od prvih sati.