SRB-BIH-HR

“Uskoro prve optužnice i rasvetljavanje tvrdnji martija”

Nakon saopštenja Specijalnog tužilaštva u Hagu da su podnete sudu prve optužnice, Bekim Bljakaj direktor Fonda za humanitarno pravo Kosovo kaže da bi te optužnice uskoro mogle postati i javne. Bljakaj napominje da će jedan od najznačajnijih zadataka Specijalnog suda biti da se rasvetli tvrdnje iznete u izveštaju specijalnog izvestioca Saveta Evrope Dika Martija, usvojenog u januaru 2011. godine.

“Specijalizovana veća imaju značaj jer kad je objavljen izveštaj Dika Martija koji je potom postao izveštaj Saveta Evrope, tu je naveden veliki broj krivičnih dela, odnosno ratnih zločina tokom rata na Kosovu i ti predmeti bi trebalo da se reše i  upravo Specijalizovana veća imaju zadatak da rasvetle te događaje. Kosovska javnost, na prvom mestu porodice žrtava, imaju pravo da znaju istinu i da očekuju pravdu za te navodne zločine iz izveštaja Dika Martija”, kaže Bljakaj u izjavi za program na srpskom jeziku Radio Kosova 2.

Bljakaj napominje da skoro pet godina od osnivanja Specijalizovanih veća po prvi put imamo nagoveštaje da uskoro možemo da čitamo optužnice. On, medjutim, istice da postoji još jedan proces pre toga, a to je da Specijalizovano tužilaštvo podnese optužnice, a predsednica suda odredi jednog sudiju koji će da razmatra te optužnice i da ih potvrdi ukoliko smatra da ima dovoljno dokaza.

“Tek tada postaju javne. Postoji jedan zakonski rok od šest meseci, kada bi trebalo da vidimo prve optužnice”, kaže Bljakaj.

Advokat Nebojša Vlajić ocenjuje da je krajnje vreme da se preispitaju optužnice i da one postanu javne.

“Vreme je da se postupci dovedu bar do početka, ako se već nisu doveli do kraja. Taj sud postoji godinama, a ništa se radilo nije, ništa se o radu i ne zna. Jedva čekam da se ta faza preispitivanja optužnica završi i da one postanu javne i da vidimo ko će biti optužen i za koja dela”, kaže Vlajić.

Specijalizovano tužilaštvo je tokom prošle i početkom ove godine intervjuisalo oko 250 bivših pripadnika Oslobodilačke vojske Kosova, među kojima su i neki od najviših komandanata OVK-a, kao što su Ramuš Haradinaj, Kadri Veseli, Sami Luštaku i drugi.

Advokat Vlajić kaže da se ne zna ko se može naći na optužnici, s obzirom na činjenicu da nije poznato ko je u Hagu od pozvanih ispitan u svojstvu svedoka, a ko u svojstvu optuženog.

“Ne mogu da vam dam ni jedno ime, jer ne mogu ja to da znam. Drugo, mi znamo ko je u sud pozvan, a ne znamo da li je pozvan u svojstvu svedoka ili osumnjičenog. Tako da to ko je tamo bio ne mora da znači ništa na kraju”, dodaje on.

Milorad Trifunović iz Udruženja nestalih i kidnapovanih Srba na Kosovu očekuje da će se podizanjem optužnica zadovoljiti pravda žrtava, u ovom slučaju kidnapovanih i nestalih lica.

“Mi čekamo već 21 godinu i do sada nije bilo ničeg, ali mi se moramo nadati da će doći pravda dosledna svima”, navodi on.

Specijalizovana veća i Specijalizovano tužilaštvo Kosova deo su sudskog sistema Kosova. Veća su osnovana na osnovu Ustavnog amandmana i Zakona koje je usvojila Skupština Kosova radi vođenja suđenja o navodima iz Izveštaja Saveta Evrope iz 2011 g. koja obuhvataju teška kršenja međunarodnog prava.

Veća su privremene prirode sa konkretnim mandatom i nadležnošću, a tiču se određenih zločina protiv čovečnosti, ratnih zločina i drugih krivičnih dela prema kosovskom zakonodavstvu koja su navodno počinjena između 1. januara 1998. i 31. decembra 2000. Zakon omogućava relociranje postupka izvan granica Kosova. Specijalizovana veća imaju sedište u Holandiji, u Hagu, a u njima će raditi međunarodne sudije, tužioci i ostalo osoblje.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.