Video

Udhëtimi në Haxh

Muhamet Veselaj nga Suhareka do të shkojë në Haxh për hallën e tij.

Shkuarja e tillë njihet si bedel që do të thotë për një person tjetër nëse ai ose ajo është e i/e sëmurë ose për ndonjë arsye tjetër nuk mund të udhëtojë në Haxh.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.