Të luftosh diskriminimin përtej kujtimeve të fëmijërisë

Ergjan Mehmeti nga Shtimja, është aktori i parë nga komuniteti ashkali që ka përfunduar studimet në Fakultetin e Arteve në Prishtinë.

Për shkak të përkatësisë etnike, ai në fëmijërinë e tij është përballur me mjaft paragjykime dhe sjellje bullizuese në shkollë.

Ergjani i është kthyer vendlindjes së tij për të punuar projekte teatrore me fëmijët e komuniteteve të ndryshme për të luftuar paragjykimet.

Go to TOP