Kosova

Tabela me mbiskrimin Republika e Serbisë brenda territorit të Kosovës

Një tabelë e vendosur në hyrje të Zubin Potokut, nga drejtimi i pikës kufitar në Bërnjak mund të hutojë të huajt.

Në të u dëshirohet mirëseardhje në Krahinën Autonome të Kosovës pjesë e Republikës së Serbisë. 

Për vendosjen e kësaj tabele nuk janë të informuara institucionet në Prishtinë, të cilat pretendojnë se e kontrollojnë në tërësi veriun e Kosovës.