SPORT

Suspendohen të gjitha garat e FPPK-së për një periudhë të pacaktuar

Për arsye të gjendjes së pandemisë të COVID-19 si dhe vendimeve të Qeverisë për kufizim të lëvizjes, Bordi i FPPK-së përmes grupit në viber ka marrë vendim që të suspendohen të gjitha garat e FPPK-se për periudhë të pacaktuar deri në njoftimin e radhës nga FPPK.