SRB-BIH

Sud ukinuo doživotnu kaznu za optuženom T.L. i osudio ga na 30 godina zatvora.

Apelacioni sud Kosova odobrio je žalbu branioca okrivljenog T.L. Presuda Osnovnog suda u Uroševcu, od 09.11.2020, izmenjena je samo u pogledu odluke o kazni.
Optuženi zbog krivičnog dela „Teško ubistvo“ iz člana 173 stav 1, podstav 1.4 i 1.6 Krivičnog zakonika Republike Kosovo, kazna doživotnog zatvora zamenjena je zatvorom od 30 godina.

Apelacioni sud je ispitao olakšavajuće i otežavajuće okolnosti koje je prvostepeni sud uzeo u obzir i ocijenio da je u ovom slučaju kazna doživotnog zatvora stroga kazna s obzirom na posebno olakotne okolnosti, poput priznanja krivice, mladosti optuženog, kao i žaljenja koje je on izrazio, koje su okolnosti predviđene u članu 70 stav 3, tačke 3.6, 3.10 i 3.11 KZRK. Na osnovu njih, Sud je procijenio da se čak i ovom krivičnom sankcijom može postići svrha kazne, definisana zakonom.