Kombëtare

Somune për Ramazan dhe Pashkë në Mitrovicën e Veriut

Mëhalla e Boshnjakëve në Mitrovicën e Veriut është një vend jetese dhe takimi për shumë komunitete etnike në Kosovë.

Gjatë agjërimit për Ramazan dhe Pashkë, shumë prej tyre mund t’i shihni duke pritur në radhë përpara Furrës Teki.