SRB-BIH

Sjednica Komisije za hidroelektrane ne uspijeva u nedostatku kvoruma

Parlamentarna istražna komisija za izdavanje dozvola, rad, nadzor i postupak prijave za hidroelektrane u Republici Kosovo nije uspela da održi kvorum, gde su direktor Odeljenja za životnu sredinu i vode Muhamet Malësiu i direktor Regionalne vlasti Riječni slivovi Ministarstva ekonomije i zaštite okoliša, Gani Berisha, izvještava “Koha”.
“Budući da nemamo kvorum, tada sam dužan raspustit vas danas, izvinjavam se što nisam održala ovaj sastanak. Sljedeći put ćete poziv dobiti tjedan dana unaprijed “, rekla je predsjedavajuća komisije koja dolazi iz redova PDK-a, Eliza Hoxha.

U međuvremenu, u 14:00 bilo je predviđeno da ova komisija obavi razgovor sa gradonačelnikom Dečana, Bashkimom Ramosajem.