OPINION

Shqiptarë, ua ha zemrën

Shkruan: Denis GALUShI
Shqiptarë, ua ha ❤

– Peja, Gjakova e Prizreni, në këto momente ua kanë hapur dyert e shtëpive të gjithë qytetarëve të Republikës së Shqipërisë, pa dallime.

– Ama bukvalisht, pa dallime!

– Ajo që më ra në sy nga hotelet dhe shtëpitë që i kanë strehu viktimat, një numër i madh i takon komunitetit romë, ku unë tani e bëra këtë “dallim” me tregu që: SOLIDARITETI nuk njeh racë e as fe!

– Pasi që u bë akomodimi i qytetarëve të Shqipërisë në hotele dhe shtëpi të Gjakovës (një pjesë e madhe prej tyre rome), tani më nuk ka vend për pjesën tjetër të familjarëve, por zgjidhja menjëherë për ata u bë që të strehohen në një kamp ushtarak të Prizrenit.

– Prandaj, në këto ditë të vështira, ju lutem që mos të bëni komente të tipeve raciste, ashtu siç po flitet për Gjakovën që kinse nuk ka dashur t’i pranoj romët!

– JU LUTEM, keni kujdes se çfarë postoni në Facebook.

– KOSOVE, Evropa dhe e gjithë BOTA, mund t ‘kenë zili për dashurinë, respektin dhe mikpritjen pa kufi dhe pa dallim!

P.S.

ALL DIFFERENT, ALL TOGETHER!  

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.