KULTURË

Reagimi i Serbisë për shkak të Kosovës në Bruksel

Misioni i Serbisë pranë BE ka dërguar një notë proteste presidentit të komitetin rajonal evropian Karlu Hajnz Lambercu për shkak të simboleve të Kosovës në festivalin „Krenar për rajonin tim dhe kulturën e tij” që po mbahet në kuadër të Dita e Zgjerimit në Bruksel.

Në notë theksohet se Serbia pret nga Komiteti i rajonit që të respektojë plotësisht statusin neutral të BE në aspektin e Kosovës dhe që të heq të gjitha dokumentet promovuese që përmbajnë simbolet e pavarësisë së Kosovës.

Konferenca për Dita e Zgjerimit nën organizimin e Komitetin rajonal të Kosovës në vitin e katërt mbledhë përfaqësuesit lokal dhe rajonal të BE dhe vendeve në procesin e zgjerimit. /Kosova.info/