SRB-BIH

Saopštenje za javnost Koalicije ZAJENO

Predstavnici koalicije ZAJENO obratili su se sa saopštenjem za javnost povodom najnovijih dešavanja nakon prevremenih parlamentarnih izbora.

U nastavku možete pročitati čitavo saopštenje:

U ime Koalicije ZAJENO se obraćamo otvorenim pismom i apelom institucijama Kosova, i organizacijama EU koji se bave monitoringom izbora, Kancelariji EU na Kosovu, OEBS-u, diplomatskim predstavništima na Kosovu, organizacijama civilnog društva ali i ostalim akterima.

Želimo da vas upoznamo po ko zna koji put uvezi sa udarom na osnove demokratskog uređenja i sa svojatanjem nevećinskih nesrpskih zajednica od regionalnih ali i lokalnih centara moći i direktno kršenje Ustavnih odredbi.

Sa velikom zabrinutošću pratimo posljednja dešavanja tokom ali i posle prevremenih parlamentarnih izbora na Kosovu koji su rezultirali sa argumentima koji su sada uočljiviji zbog brojnih nepravilnosti. Sa uzurpacijom garantiranog mesta za Goransku zajednicu i ostale nevećinske zajednice u sazivu Skupštine Kosova.

Ono što smo najavljivali čitavo vreme više godina unazad da se neće stati na “pilot projektu uzurpacije goranskog rezervisanog mesta” nego da će prisvajanje i otimanje rezervisanih mesta nevećinskih nesrpskih zajednica tokom ovih izbora kulminirati kao što se to i desilo ponovo sa goranskom zajednicom, ali po prvi put i sa bošnjačkom i RAE zajednicom.

Uzurpacija goranskog mesta putem pilot projekta JGP Adem Hodža  se jasno može videti na osnovu glasova koje je dobijao taj subjekt od 2017 godine pa do danas. Jasno se vidi da je sada ovo postalo praksa i nažalost realnost, ne samo za goransku nego bošnjačku i RAE zajednicu. Veliki broj glasova u bošnjačkim, albanskim ali i srpskim sredinama i kada to nikome nije bilo sumnjivo jer se radilo samo o Goranskom mestu u Skupštini Kosova ili predizborni spotovi i džambo plakati na albanskom jeziku posmatrani sa simpatijama.

Niko nije reagovao na zapošljavanja na pozicije koje pripadaju goranskoj zajednici u vladi npr. savetnika u ministarstvu kulture ili zamenika ministra u ministarstvu infrastrukture, osoba koje su deklarisane kao bošnjaci i bili kandidati za bošnjačke partije ili predsednik bošnjačkog političkog subjekta.

Nažalost, i ove izbore obeležio je veliki broj nepravilnosti pre i tokom izborne kampanje. Pretnje stanovnicima opštine Dragaš, goranske zajednice u opštini Dragaš i po goranskim selima, od strane predstavnika i aktivista JGP Adem Hodža sa čime smo upoznali: strane misije na Kosovu,  predstavnike QUINT-a, državne institucije, policiju ali smo ostali bez odgovora.

Ljudima je prećeno telefonskim pozivima, posećivani su po kućama, zaposleni u privremenim institucijama Republike Srbije na Kosovu su šikanirani i zastrašivani isto tako i primaoci socijalne pomoći, i svi koji imaju zdravstvene knjižice su bili ucenjivani da ako ne budu glasali za JGP Adem Hodža izgubiće pravo na iste. Uzimani su lični podaci, lične karte, da bi se utvrdilo ko će gde glasati.

Spisak sa komisionerima i posmatračima Koalicije ZAJENO dospeo je u ruke predstavnika politčkog subjekta JGP Adem Hodža, koji su onda zvali te ljude i ucenjivali ih da se povuku ili rade za JGP Adem Hodža što je ozbiljno narušavanje privatnosti rada OIK, propust u zaštiti ličnih podataka i naravno ljudskih prava.

U vremenu pandemije ljudi su ucenivanji davanjem ogrevnog drveta ili dodatnih 100 evra za one koji su bili “uporniji”. Posećivane su škole usred nastavnog procesa od strane JGP Adem Hodža i njihovih kandiata i niko se nije usudio da reaguje.

Da stvar bude još gora ugroženost Goranske zajednice od strane većinskih zajednica ali i ne većinskih na prvom mestu od Koalicije VAKAT i njhovih partnera. To je posebno bilo izraženo od 2017 godine pa do poslednjih izbora 2021.

Od očigledne imitacije boje Koalicije Zajeno od strane Koalicije Vakata na ovim izborima i upotrebom plave boje, i odstupanjem od prijavljene u CIK-u, umesto tradicionalne zelene boja Koalicije VAKAT. Sa time se uticalo da se dodatno zbuni elektorat Koalicije Zajeno.

Kako je moguće da JGP Adem Hodže dobije glasove u tradicionalnim bastionima koalicije Vakat u Dragašu, regionu Gore i Prizrenskom regionu u sredinama naseljenim bošnjačkom zajednicom ali i drugim mestima na Kosovu gde je većinski albansko ili srpsko stanovništvo, na šta se sada žale i politički subjekti bošnjačke i RAE zajednice.

U goranskim selima opštine Dragaš ali i selima u okolini Prizrena gde su se stanovnici deklarisali kao bošnjaci prema popisu iz 2011 godine,  jeste direktan uticaj na izbornu volju Goranske zajednice da za politički subjekt JGP Adem Hodža glasju pripadnici albanske i srpske zajednice masovno i time prekrajaju izbornu volju goranske zajednice. I prisvajaju ustavom zagarantovano mesto Goranske zajednice. To se može videti jednostavno analizitanjem biračkih mesta na kojima su ti glasovi dobiveni.

Apsolutno je neprihvatljivo da se glasovi ne-većinskih zajednica u Skupštini Kosova koriste za ciljeve regionalnih/lokalnih centara moći ili ucene tokom procesa formiranja vlasti.

Snažno osuđujemo napad na izbornu volju građana goranske zajednice jel to obesmišljava izborni proces i dovodi u pitanje integraciju i opstanak nevećinskih zajednica u institucijama Kosova, i naš ostanak na Kosovu.

Preliminarni rezultati koje je predstavio CIK ne odražava izbornu volju goranske ali i ostalih manjinskih nesrpskih zajednica. Zbog svega ovoga što se dešavalo mi se ograđujemo i nećemo prihvatiti za našeg predstavnika političara izabranog mimo volje goranskog naroda.

Apelujemo na sve nadležne institucijame da ozbiljno uzmu u razmatranje kršenje ljudskih prava prekrajanjem izborne volje što je standard autoritativnih režima ali ne i demokratskih.

Obraćamo se svim političkim subjektima nevećinskih zajednica koji su oštećeni otimanjem izborne volje, sa porukom da smo otvoreni za saradnju u ostvarivanju Ustavom zagarantovanih prava.  

Odeljenje za odnose sa javnošću

Koalicija ZAJENO