SRB-BIH

SAMO TUŽILAC I OVLAŠĆENI MOGU U SOBU ZA PRISLUŠKIVANJE

Bivši glavni tužilac Kosova Sulj Hodža rekao je da samo glavni tužilac i lica koja on ovlasti imaju pravo da uđu u prostoriju za prisluškivanje u Telekomu Kosova.

Hodža je za Kljan Kosova kazao da se u nekim slučajevima angažuju istražitelji koji su zaduženi za praćenja pod nadzoroma, ali je za sve druge ta soba zatvorena.

On je istakao da tamo ne sme niko da uđe osim glavnog tužioca i onog koga on ovlasti, i dodao ako je neko tamo drugi prisutan, osim ovlašćenih lica, to se mora ispitati. 

“Ako se to desilo, naravno da bi trebalo reagovati jer je to krivično delo za odavanje tajne i zloupotrebu službenog položaja. Po tom pitanju postupa tužilac”, rekao je Hodža.