EKONOMI

Sa e ke rrogën?

Të gjithë ata që punojnë në sektorin publik në Kosovë do të kenë ndryshime në pagat e dhjetorit.

Shumica prej tyre do t’i marrin me rritje. Pagat e renditura në këtë infografikë janë pagat bazë dhe nuk përfshijnë kompensimet shtesë si puna jashtë orarit ose rrezikshmëria.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.