SRB-BIH-HR

Rok za podnošenje koalicija za lokalne izbore oktobar 2021!

Danas je na sastanku Centralne izborne komisije rečeno da je krajnji rok za slanje koalicija za lokalne izbore 30. juna. Na sastanku je rečeno da je važno da stranke ispoštuju rokove.

Takođe, na sastanku CIK-a odobrena je registracija političke stranke ‘Partia Demokratike e Diasporës / Demokratska stranka dijaspore’.

Iako je sljedeći sastanak odgođen za razmatranje i odobravanje preporuke za utvrđivanje iznosa troškova kampanje za lokalne izbore 2021. godine.