SRB-BIH-HR

Registrovano ukupno 66 izbjeglica iz: Alžira, Sirije i Libije

Danas se na Kosovu obeležava Svetski dan izbeglica, dok će tokom dana Ministarstvo unutrašnjih poslova i UNHCR danas svečano otvoriti novouređeni Centar za azil u Vranidolu kod Prištine. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova obavestili su da trenutno na Kosovu registrovano 66 izbeglica, smeštenih u dva centra za azil, u selima Magure i Vranidol opština Priština.

U centru za azil u Magureu nalazi se 61 tražitelj azila, dok je u centru u Vranidolu njih 5. Većina izbjeglica je iz države Alžir, ukupno 17 tražitelja azila iz ove zemlje, zatim države Sirije 10 i Libije 10.

Zatim, iz Maroka devet tražitelja azila, iz Iraka šest tražitelja azila, iz Afganistana dva tražitelja azila, dok iz Palestine, Somalije, Tunisa, Indije, Egipta, Jemena i Bahama jedan tražitelj azila. U centru u Vranidol smješteno je dvoje tražitelja azila iz Sirije, dva iz Maroka i jedan Palestinac. Pitanje azila regulisano je zakonom na Kosovu.

Zakon o azilu kaže da pravo na status izbjeglice neće biti priznato osobi za koju postoje ozbiljni razlozi da smatra da ona:

1.1. je počinio/la zločine protiv mira, ratne zločine ili zločine protiv čovječnosti kako su definirani u međunarodnim instrumentima koji imaju za cilj odredbe za takve zločine;

1.2. je počinio/la ozbiljan nepolitički zločin van Republike Kosovo pre nego što je prihvaćen kao izbeglica u Republici Kosovo;

1.3. je kriv/a za djela protivna ciljevima ili načelima Ujedinjenih nacija, kako je predviđeno u preambuli i članovima 1. i 2. Povelje Ujedinjenih nacija.

Republika Kosovo dodeljuje izbeglički status stranom državljaninu ili licu bez državljanstva, na njegov / njen zahtev, koji ispunjava izbegličke kriterijume utvrđene zakonom.

Takođe, Zakon o azilu kaže da će Ministarstvo korisniku statusa izbjeglice izdati boravišnu dozvolu čim status bude priznat, a koja mora vrijediti najmanje tri (3) godine, s mogućnošću produženja, osim ako razlozi koji nameću državnu sigurnost ili javni red zahtijevaju drugačije.