SRB-BIH

REAKCIJA / Napad na vjerskoj osnovi od strane Savjetnika Hotija upućen Glavnom uredniku Kosova.info je neprihvatljiv

Savjetnik premijera Kosova Almir Veliji, putem komentara na račun predsjednice SDU-a i zastupnice Dude Balje na Facebooku, napao je na vjerskim osnovama Emanuela Demaja, glavnog urednika Novinske Agencije Kosova.info

Prvo moramo podsjetiti g. Veliji da na osnovu člana 4 (Zaštita sa Krivičnim zakonom, tačka 4.1.): „Pravo na ispoljavanje religije ili verovanja ne može se zloupotrebiti podsticanjem, uznemiravanjem ili izazivanjem netolerancije ili nacionalnom, verskom ili rasnom mržnjom, preteći pravu na život, pravo na fizičko i psihičko zdravlje, pravo na djecu ili pravo na poštovanje privatnog i porodičnog integriteta ”; budući da je ovo zagarantovano pravo, prema sledećoj tački (4.2): „Napad na bilo kojeg verskog službenika, uništenje ili oštećenje bilo kojeg verskog mesta ili objekta ili druge imovine bilo koje verske zajednice, kao i bilo koje delo ili aktivnost koja ima za cilj da izazove, podstakne ili izazove versku mržnju kažnjiva je po Privremenom krivičnom zakonu Kosova. “

Veliji, koji je, kao što smo rekli, savjetnik premijera Avdullaha Hotija, dolazi iz stranke SDU Duda Balje, što je pravi razlog ovog napada. Kao što smo izvestili, ovaj poslednji je pokrenuo divljačku kampanju protiv našeg medija (Kosova.info), kršeći i gazeći svaki princip, čak zloupotrebljavajući svoj službeni položaj.

Kosova.info oštro osuđuje ove napade i etiketiranje koje zastupnica Duda Balje pravi zajedno s drugim pristalicama protiv novinara Novinske Agencije Kosova.info. Ovo linčovanje, komentari, etiketiranje su neprihvatljivi, neetički i kažnjivi (kao što smo gore rekli), kosovskim zakonima, sve ove klevete i uvrede na verskim osnovama vrše se na profilu predsedavajuće Komisije za ljudska prava, Rodnu ravnopravnost, nestale osobe, i peticije Duda Balje.

Napominjemo da ova divljačka orkestrirana kampanja dolazi kao rezultat nalaza naših istraživačkih novinara u vezi sa skandaloznim slučajem, gdje je glavna osumnjičena zastupnica Duda Balje. Potonja je umjesto odgovora na pitanja koja su joj poslali naši novinari u vezi s temom odabrala put pritiska, javnog linčovanja i uvreda protiv njih i rukovodioca naših medija.

Ovom reakcijom želimo pokucati na vrata premijera Avdullaha Hotija od koga ga tražimo da djeluje bez nagađanja. On mora odmah poduzeti korake protiv svog savjetnika, koji je počinio ova gruba kršenja, koristeći neprihvatljiv jezik – uvredljiv za cijelu katoličku zajednicu. (To kažemo zato što je vjerski napad na glavnog urednika Demaja također napad na čitavu zajednicu, jer Demaj dolazi iz stranke koja je na neki način bila vođa DSK-a od svog osnivanja daleke 1990.) .

U suprotnom, naveća glava države, bit će usklađen sa svojim podređenima, za koje se ispostavilo da zloupotrebljavaju službene položaje, respektivno kršioce ljudski prava i sloboda.

Uredništvo Kosova.info

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.