EKONOMI

Qeveria e Kosovës shkarkon Bordin e Përkohshëm të KEK-ut

Qeveria e Republikës së Kosovës, e drejtuar nga Kryeministri Avdullah Hoti, në pajtim me Rregulloren e Punës së Qeverisë, ka mbajtur mbledhje korresponduese (mbledhje elektronike), të 37-tën me radhë.

Në këtë mbledhje është miratuar vendimi për shkarkimin e Bordit të Përkohshëm të Drejtorëve të Ndërmarrjes Publike “Korporata Elektroenergjetike e Kosovës KEK” Sh. A. dhe për emërimin e Bordit të Përkohshëm.

Ky vendim shfuqizon Vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës Nr. 04/19 të datës 03.08.2020. dhe emëron Bordin e Përkohshëm të N. P. “Korporata Elektroenergjetike e Kosovës – KEK” Sh. A. në këtë përbërje:

  1. Z. Musa Misini – Kryesues, Drejtor;
  2. Z. Petrit Ibraj – Drejtor;
  3. Znj. Fatime Grajcevci – Drejtore;
  4. Z. Fadil Hoxha – Drejtor. /Kosova.info/