Kosova

Publikohet hulumtimi mbi degradimin e mjedisit – “Industria e shkatërrimit”

Organizata Çohu dhe Preportr kanë publikuar një hulumtim mbi degradimin e mjedisit, të quajtur “Industria e shkatërrimit”.

Në raportin e tyre thonë se ambienti në Kosovë po rrezikohet shumë nga industria nxjerrëse.

Nga vizitat që ka realizuar Preportr në terren vërehen operime nga kompanitë pothuajse në çdo vend të Kosovës. Vetëm gjatë viteve 2015-2018 janë lëshuar 562 licenca për nxjerrje të gurit, rërës dhe zhavorrit.

“Preportr ka gjetur se janë evidentuar 495 raste ilegale gjatë viteve 2009-2018 për ushtrimin e këtyre veprimtarive”, thuhet në njoftim.

Këtu gjeni të plotë hulumtimin

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.