Kosova

Prokurorët vendorë u informuan për Platformën e të Drejtave të Njeriut

Institucioni i Avokatit të Popullit (IAP) ka vazhduar sesionin

informues për Platformën e të Drejtave të Njeriut dhe Objektivave për Zhvillim të

Qëndrueshëm, kësaj radhe para prokurorëve të vendit.

IAP-ja ka paraqitur të martën platformën e saj të fundit me qendër të dhënash të akteve dhe të

dispozitave ligjore, e cila u prezantuar para një numri prokurorësh, bashkëpunëtorësh

profesionalë, zyrtarësh ligjorë dhe administratorësh.

Platforma online ofron informacione të dobishme për të gjithë praktikuesit e ligjit dhe do t’u

shërbejë në punën e tyre për të arritur vendime dhe arsyetime më të qëndrueshme në zbatimin

e të drejtave dhe të lirive themelore të njeriut. Prokurorët dhe zyrtarët e tjerë theksuan se

platforma është efikase dhe e dobishme dhe se do të zë vend në punën e tyre.

Platforma ndahet në dy udhëzues, që do të shërbejnë për të siguruar qasje më të lehtë dhe

praktike në juridiksionin vendor dhe në atë ndërkombëtar. Në këtë qendër të dhënash mund të

gjenden edhe praktika të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut si dhe informacione të

shumta të Objektivave për Zhvillim të Qëndrueshëm.

Platforma u lansua nga Institucioni i Avokatit të Popullit, më 10 dhjetor 2019, në

bashkëpunim me Programin e Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP) dhe me

mbështetje financiare të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Norvegjisë.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.