Driver Booster - Download Free for Windows 11, 10, 8, 7

Driver Booster: Free updater for Windows 11/10. Renew drivers for graphics, USB, audio, screen, network, printer, and mouse efficiently.!
Get it now for FREE !

Driver Booster Driver Booster Download

Prodhimi nga termocentralet ishte 460.04 GWh në muajin shtator

Në muajin shtator të vitit 2022, prodhimi bruto nga termocentralet i energjisë elektrike ishte 460.04 GWh, prodhimi bruto nga hidrocentralet e energjisë elektrike ishte 9.03 GWh dhe prodhimi bruto nga era dhe ajo solare e energjisë elektrike ishte 35.75 GWh.
Në raportin më të ri të publikuar nga Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) bëhet e ditur se gjatë muajit shtator 2022, energjia elektrike bruto në dispozicion ishte 454.52 GWh, ndërsa konsumi i energjisë elektrike 314.96 GWh ose 6.1% më i vogël me muajin e njëjtë të vitit paraprak.
Pjesëmarrja e energjisë elektrike alternative në kuadër të konsumit të përgjithshëm ishte 14.22%.

Ndërkaq, importi i energjisë elektrike në shtator të vitit 2022 ishte 273.26 GWh, ndërsa eksporti i energjisë elektrike në të njëjtën periudhë ishte 323.55 GWh, përfshirë edhe transmisionin.

Prodhimi i thëngjillit ishte rreth 8.44 mijë ton ose 57.22% më shumë sesa në muajin e njëjtë të vitit paraprak.

Go to TOP