Srpski

Priština od jutros među deset najzagađenijih gradova

Ni Kosovo poslednjih nedelja nije izuzeto od zagađenosti vazduha. Prema podacima sa sajta Er Vižual (Air Visual) koji se bavi procenom kvaliteta vazduha, Priština je oko podneva bila na petom mestu po zagađenosti u svetu. „Zagađenost je prisutna, pogotovo čestice PM 2,5 i PM 10 koje su štetne za stanovništvo“, kaže za RTV Kim profesor meteorologije Sulj Tahirsuljaj.

Po zagađenosti vazduha u svetu glavni grad Kosova je na petom mestu, ispred koga je Sarajevo koje se nalazi na četvrtom. Skoplje je na sedmom, dok je Beograd na 17. U svim pomenutim gradovima zagađenost vazduha je toliko velika da, kako procenjuju na ovom sajtu, utiče i na zdravlje.

Meštani Gračanice, koja se nalazi na par kilometara od Prištine, kažu da im ovakvo vreme smeta i da imaju gušenja.

„Smeta mi, guši me, zato što je sumorno i vlažno vreme. Utiče na sve hronične bolesnike, one koji boluju od srca, dijabetičare dosta utiče“, kazala je Spasenija Rosandić.

„Smeta, ali šta da radimo, zima, magla, zagađen je vazduh“, rekao je Miodrag Radomanović.

„Štitim se šalom, ili stavim jaknu preko usta“, rekao je Goran Simić.

„Svakom bolesnom čoveku preterano smeta, pa i meni. Dišem na nos, izbegavam na usta, znamo da je ugljen-dioksid zagađen, to pokazuju instrumenti koji to mere“, rekao je Šefik Bećiri.

Zaštitne, odnosno hirurške maske, koje građani sve češće koriste ne štite, već dodatno utiču na protok vazuduha u organizam. Inače, aerozagađenje deluje na respiratorni sistem, izazivajući spazam disajnih puteva, time smanjuje vitalni kapacitet pluća pa samim tim i izaziva brojne bolesti, kao što u astma, hronični bronhitis, a neretko može doći i do karcinoma pluća, kazala je za RTV Kim dr specijalista opšte medicine u Domu zdravlja Gračanica Ivana Vuksanović.

„Aerozagađenje je prisutno tokom čitave godine, međutim, u zimskom periodu je pojačano zbog povećane vlažnosti vazduha. Direktno utiče, pre svega na respiratorni sistem, čovek udiše te čestice koje deluju iritativno na sluzokožu disajnih organa. Drugi razlog kako aerozagađenje utiče na život čoveka jeste indirektno, tako što zagađuje hranu koju čovek koristi.“