SRB-BIH

Poreska uprava obeležila 20. Godina postojanja

Poreska uprava Kosova obeležila je 20. godina postojanja. Povodom ovog jubileja upućene su brojne pohvale poreskoj administaciji za funkcionisanje, napredovanje i modernizaciju poreske administracije. Svečanosti je prisustvovao i predsednik Kosova Hašim Tači.

Poreska uprava Kosova osnovana je 17. januara 2000. godine, pod okriljem UNMIK-a. Februara 2003, UNMIK je predao nadležnost Ministarstvu ekonomije i finansija i od tada ona funkcioniše kao izvršna nezavisna agencija. Generalni direktor Poreske uprave Iljir Murtezaj je istakao da je zahvaljujući efikasnosti poreske administracije za 20. godina od poreza prikupljeno više od 4 milijarde evra i više od milijardu evra penzionih doprinosa, što smatra ogromnim napredkom. 

„Misija Poreske uprave Kosova je da promoviše dobrovoljno plaćanje poreza i pružanje profesionalnih usluga u skladu sa kosovskim zakonima. Kao rezultat profesionalnog rada poreska administracija je za 20 godina uspela da prikupi 4 milijarde 707 evra poreza i 1 milijardu 797 evra penzionih doprinosa. Uspostavljen je elektronski sistem koji omogućava plaćanje poreza i penzionih doprinosa. Zahvaljujući ovom sistemu smanjeno je nagomilavanje dokumentacije i troškova, omogućena je ušteda vremena poreskim obveznicima i manja je mogućnost potencijalnih grešaka. Uspostavljen je efkasan sistem naplate poreza. Sada usvajamo ciljeve za 2020.-2021 godinu“, rekao je Murtezaj.

Iako je poreska uprava počela od nule, za ovih 20. godina postigla je brojne rezultate, i što je najvažnije, pridobila je poverenje građana kada je reč o naplati poreza, rekao je predsednik Kosova Hašim Tači.

„Poreska uprava je u početku sa međunarodnim partnerima morala da izgradi pravni okvir, ali mnogo toga je postignuto u dve decenije, svi imamo razloga da se osećamo ponosnim. Poreska administracija danas funkcioniše u skladu sa najvišim međunarodnim standardima. Ima još mnogo izazova koji moraju biti rešeni, verujem da je rukovodstvo na dobrom putu. Ovo će osnažiti Kosovo, ekonomiju i sve će to uticati na poverenje građana”, istakao je predsednik Tači.

Poreska uprava povećava svoje poslovanje, o čemu svedoče i međunarodne institucije, naglasio je zamenik ministra finansija Mustafa Grainca, dok je predstavnica Kancelarije EU na Kosovu Hilel Trand poručila da se Poreska uprava uspešno razvija.

„Imamo mnogo razloga da slavimo, jer je Poreska uprava jedna od najodgovornijih institucija na Kosovu. Poreska administracija je dostigla visok profesionalni integritet, a u 2019. godini je zabeležena e uspešna naplata poreza, zahvaljujući posvećenosti osoblja Poreske uprave. U 2019. godini je zabeleženo povećanje prihoda za 10.4 odsto“, izjavio je Grainca.

„Kapaciteti poreske administracije su povećani u proteklih 20. godina, povećana je i performansa usluga, kao i prihodi. Poreska uprava Kosova je postala modera poreska administracija, njeno uspešno finkcionisanje jedno je od glavnih stubova upravljanja finasijskim sistemom jedne zemlje. Prikupljena sredstva bi trebalo da doprinesu otvaranju novih radnih mesta. Srećna sam što doprinosimo boljem razvoju poreske administracije“, poručila je Trand.

Prikazan je i dokumentarni film o razvoju Poreske uprave, a onima koji su dali najveći doprinos u osavremenjavanju poreske administracije uručena su priznanja.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.