SRB-BIH

Policija istražuje curenje poverljivih informacija

Kosovska policija saopštila je da je nakon dobijanja informacija da su poverljive informacije objavljene u medijima, prema ovlašćenjima, preduzela pravne mjere da obavijesti nadležno tužilaštvo, prenosi Kosova.info.
Prema navodima policije, nakon ove akcije prema nalogu tužilaštva preduzete su i druge radnje u potpunosti u skladu sa važećim zakonodavstvom i pravima i garancijama koje iz njih proističu.

„Policija, u ovom slučaju policijski službenici nisu ispitali i nisu stavili pod istragu nijednog građanina koji se bavi novinarskom profesijom, prema nalogu tužioca, saslušana su samo lica ili službenici koji su imali poverljive informacije. Dok su predstavnici medija koji su objavili informacije pozvani samo radi informisanja prema uputstvima tužioca. Vredi naglasiti da je kosovska policija preduzela sve radnje u skladu sa zakonskim ovlašćenjima, i vrlo su jasna ovlašćenja data zakonom kojim djeluje, ali i prava i garancije koje proizilaze iz zakona za zaštitu novinarskih izvora “ , kaže se u saopštenju.

Policija naglašava da je također važno zaštititi javni interes, oštećen u ovom slučaju curenjem poverljivih informacija, stoga su akcije policije da obavijesti tužilaštvo povezane sa odgovornima za curenje poverljivih podataka, a ne njihovo objavljivanje.