OPINION

Po mbytemi në të zeza, sikur nata e pa fund?!

Shkruan: Skënder MULLIQI
 Idealet për shtetin e dytë të shqiptarëve në Ballkan u realizuan, si maratonë për bashkimin e të gjitha pjesëve të copëtuara padrejtësisht nga fuqitë e kohës. Kosova u pavarësua , por  shteti më i ri në Evropë, nuk po ndërtohet mirë , kjo nuk ka dyshim. U bënë investime të mëdha ushtarake nga miqtë tanë ndërkombëtar, u bënë investime të mëdha njerëzore e materiale të shqiptarëve kudo që jetojnë .Kjo çka ndodhi në kushtet e paqes, është shumë e çuditshme dhe është shumë  e pa justifikueshme.

U mashtruam keq nga ata që erdhën në pushtet.U mashtruan nënat që i sakrifikuan fëmijët e tyre për Kosovën.U mashtruan ushtarët  e luftës çlirimtare, u mashtruan të gjithë  ata që atdheun dhe patriotizmin e kan në shpirt. U mashtruan  së kanë pritur më të drejtë  të jetojnë  të lumtur .Shumë   gjatë  ju dha rasti njerëzve të politikës që ti avansojnë proceset zhvillimore dhe  proceset demokratike . Ju ra perdja të gjitha këtyre mbrapshtive në kurriz të qytetarëve .E pamë të gjithë më në fund së këta hazarder  të politikës  hodhën vallën e keqe  më ekzistencën tonë, më lumturinë tonë,më kohën dhe më pronën tonë…Shumë kush ndanë mendimin pse njerëzit janë të predisponuar të besojnë në gjëra të zbrazëta? Pse u bësuan gjatë këtyre rrenave të politikanëve tanë? Këtë mua vështirë të ma shpjegon ndonjëherë kush. Ne vend që të merrën në përgjëgjësi të gjithë ata që abuzuan më të mirat materjale dhe abuzuan edhë më lirinë  tonë , neve ju kemi nënshtruar busullës virtuale të luftës , e cila dihet së qka prodhon. Asgjë hiq. Ky është realiteti ynë.Politika po bëhët të ne më do rregulla të pashkruara, duke mos u bazuar në ligje , në kushtetutë dhe as ne rregullat demokratike te lojes .Gjithëqka po matet  përmes arshineve  financiare. U shpartalluan dinamikat sociale duke e pru gjendjen e mjerushme materjale e shpirtërore.Dhe, ky popull ka mbetur krejtë i vetmuar.  Duke mbajtur disi shpresa njeriu në fund të qdo  viti e sheh të arsyeshme të bën rekapitulimin e 12 mujave te kaluara. Bëhemi sentimental nga ajo që edhe një vit kalendarik e kemi lenë mbrapa, pa bërë po thuaj asgjë , duke kërkuar arsyetime së në vitin vijues ndoshta do të  bëhët  më mirë. Deri më sot , të gjitha na dolën  vëtëm   iluzione. E na fakt ,njeriu si çënje biologjike , edhe nuk mund të jeton pa iluzione. Nese mundohemi të përshkruajmë gjithë ato përjetime tona , më duket së pak kemi shënja më këtë klasë politike , së do të bëhët mirë edhe për shumë kohë në Kosovë. Ne jetën e shumicës po mbretëron një situatë gadi kaotike, pa siguri  dhe frikë për fëmijët tanë .Këtë dezorjentim zor më e kuptuar , kur i kemi të gjitha kushtet , që edhe në vendin tonë të jetohet mirë.Po mbytemi në të zeza , sikur nata e pa fund.Nuk po ekziston vullneti dhe dëshira që ta kuptojmë njeri-tjetrin. Nuk po dëshiron kush ta kupton mendimin ndryshe. Nuk e dëshiron kush kompromisin, pa të cilën komponent nuk arrihet paqja e ndërsjellë,  dhe as paqja sociale.  Shumë pak  na ka mbetur më çka të krenohemi.Kjo gjendje na dërgon në thëqafje kolektive. Kjo më duket mua është aktualisht fotografia e Kosovës, për vitet që i kemi lënë mbrapa…?!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.