Kosova

Po hetohen për abuzim të detyrës KEDS dhe KESCO

Autoriteti i Konkurrencës heton KEDS-in dhe KESCO-n, kërkohet përfshirja e Prokurorisë Speciale.

Janë dy kompani të rëndësishme që operojnë në tregun kosovar të energjisë elektrike.

Por, KEDS e KESCO aktualisht janë në procedurë të hetimit.

Kjo për shkak se këto dy kompani dyshohet se kanë shkelur Ligjin për Mbrojtjen e Konkurrencës.

Madje, në këtë hetim të iniciuar nga Autoriteti i Konkurrencës u kërkua përfshirja edhe e Prokurorisë Speciale.

DEK: Valon Prestreshi, Autoriteti Kosovar i Konkurrencës Në listën e dyshimeve të AKK-së për këto kompani, përfshihet edhe ajo e shfrytëzimit të objektit të njëjtë, ekspertëve dhe kontabilistëve të përbashkët nga e njëjta zyrë. Gjatë së premtes, Agjencia e Konkurrencës ka kërkuar një varg dokumentesh të cilat duhet të dorëzohen në afat prej 30 ditësh.