SRB-BIH

Peć: Optužen za ubistvo dva brata u selu Kosurić osuđen na 23 godine zatvora

Autor: Rita MAZREKAJ

Dana 16. februara 2021. Peć – Binak Panxha, proglašen krivim za teško ubistvo protiv braće Ramiz Berisha i Arsim Berisha, 21. jula 2017. godine, u šumi sela Kosurić u Peći, proglašen je krivim i osuđen na 23 godine Presuda je objavljena u utorak u Osnovnom sudu u Peći, prenosi “Betimi për Drejtësi”.

Prema presudi koju je objavio predsjedavajući sudija Sami Sharaxhiu, kazna optuženom uključuje vrijeme provedeno u pritvoru i kućnom pritvoru. Takođe, sud je nakon objave presude ukinuo mjeru kućnog pritvora i odredio mjeru zadržavanja, pri čemu će okrivljeni ostati u pritvoru, ali ne duže od kazne izrečene presudom. Optuženi Panxha takođe je dužan platiti troškove postupka u iznosu od 100 eura, sudski paušal u iznosu od 100 eura i porez za naknadu štete žrtvama krivičnog djela u iznosu od 50 eura. Dok je oštećena strana za ostvarivanje imovinsko-pravnog zahtjeva upućena u građanski spor. Prema optužnici Osnovnog tužilaštva u Peći 13. avgusta 2017. godine, Binak Panxha je optužen da je 21. jula 2017. godine oko 21:30 u šumi sela Kosuric lišio života sada pokojnu braću Ramiz Berisha i Arsim Berisha.

Optužnica opisuje da je kritični trenutak nastupio kao rezultat sporova zbog krčenja šuma, imovine porodice optuženog. Prema optužnici, u 21:00 kritične noći, sada preminula braća Ramiz i Arsim Berisha, zajedno sa svjedokom Jetlirom Gashiem, krenuli su na dva konjska zaprega sjeći drva u šumi optuženog.

“Ostavili su kola s konjima kraj puta i svjedok Jetlir je zajedno s Ramizom ušao u šumu i nakon što ništa nisu primijetili, Ramiz je rekao Jetliru da ode po konja s kolima zajedno s Arsimom i počne sjeći drva, “stoji u optužnici. Prema optužnici, nakon što je svjedok Gashi otišao nazvati pokojnika, čuo ga je kako razgovara s nekim. U tom je trenutku, prema optužnici, optuženi Binak Panxha iz automatskog oružja ispalio tri metka, a Arsim Berisha je otišao u pravcu svog brata Ramiza Berishe i ponovo je optuženi neprestano pucao u njihovom pravcu, oduzimajući sada pokojnom život, a zatim uklanja njihova tijela iz šume, izvlačeći ih približno 61 metar od mjesta događaja. /Betimi për Drejtësi/