SRB-BIH

PDK predlaže da se objave imena zaraženih COVID-19

Na sjednici Skupštine o pandemiji, PDK je između ostalog predloženo je da se imena zaraženih COVID-19 objave u javnosti.

Zastupnik Bekim Hadžiu, koji je govorio u ime PDK-a, kazao je da je transparentnost u tom pogledu danas javni interes i mogućnost procesuiranja za osobe koje s COVID-19 prekrše kriterije izolacije i zaštitne mjere.

PDK je predložio šest preporuka:

Ovlastiti parlamentarnu komisiju za zdravstvo i socijalnu skrb da što prije donese protu covid zakon Skupštini na glasanje.

Zahvaljujući za svoj rad svom zdravstvenom osoblju koje se svakodnevno bori protiv koronavirusa i ne štedeći ništa, PDK žurno traži od Vlade Kosova posebnu odluku za povećanje plata zdravstvenih radnika kako je to predviđeno zakonom o platama.

Dodavanje rasta prema potrebama medicinskih sestara i primalja. Ova odluka treba uključiti i sve državne službenike koji se suočavaju u borbi s COVID-19.

Ministarstvo zdravstva trebalo bi naporno da radi na zapošljavanju najmanje 1500 zdravstvenih radnika na kosovskom nivou kako bi se izborilo sa pandemijskom situacijom.

Decentralizacija ispitivanja i liječenja COVID-19, podržavanje općina u upravljanju situacijom konkretnim planom i uključivanje privatnih bolnica u upravljanje situacijom mobilizacijom svih ljudskih kapaciteta i potrebne medicinske opreme.

Licencirati privatni sektor za provođenje testova za COVID-19, obvezujući ih da svakodnevno izvještavaju o rezultatima NIJZK-a i Ministarstva zdravlja.

NIJZK je ovlašten za javno objavljivanje imena ispitanih osoba i onih koji su testirali pozitivno, transparentnost u tom pogledu danas je u javnom interesu i mogućnost krivičnog gonjenja za osobe koje s COVID-19 prekrše kriterije izolacije i zaštitne mjere .

Hadžiu je također optužio vladu Kurti a sada Hoti vladu da nije uradila dovoljno testova za COVID-19.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.