SRB-BIH-HR

Odluka vlade Hotija: Obavezan negativan PCR test pre ulaska na Kosovo za 25 EU država. U suprotnom 7 dana izolacije!

Stanovnici 25 evropskih zemalja moraju da imaju PCR-negativan test da bi ušli na Kosovo. U slučaju da nemaju takav test, trebali bi biti izolirani sedam dana.

Aktuelna vlada jučer je odobrila nove mjere za sprečavanje širenja COVID-19.

Jedna od mera koja je juče ponovo odobrena je posedovanje PCR-negativnog testa ne starijeg od 72 sata za osobe koje dolaze na Kosovo iz zemalja sa visokim rizikom od zaraze, mere koja se primenjuje od oktobra prošle godine.

“Strani državljani koji ulaze na Kosovo, uključujući one sa privremenim ili stalnim boravkom na Kosovu, koji dolaze iz visoko rizičnih zemalja prema službenom spisku ECDC-a, moraju imati negativan RT-PCR test za Covid-19 napravljen u poslednja 72 sata, zasnovan na principu reciprociteta”, kaže se u odluci Vlade.

Ali, koje su zemlje za koje Kosovo smatra da imaju visok rizik od zaraze?

Kosovo deluje na osnovu liste objavljene na veb lokaciji Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC).

Prema ovom popisu, trenutno su zemlje s visokim rizikom od zaraze: Francuska, Španija, Italija, Njemačka, Poljska, Češka, Holandija, Portugal, Rumunjska, Belgija, Švedska, Austrija, Mađarska, Slovačka, Hrvatska, Bugarska, Irska, Litva , Slovenija, Latvija, Luksemburg, Estonija, Cipar, Malta i Lihtenštajn.

Sve ove zemlje imaju preko 120 slučajeva infekcija na 100 hiljada stanovnika, što ih čini dijelom liste visoko rizičnih zemalja.

Tolaj: Mislim da je Kosovo postiglo kolektivni imunitet na Kovid. Povezana vijest:

Ispod ćete pronaći sve anti-Covid mjere koje su trenutno na snazi:

MERE NA CELOJ TERITORIJI REPUBLIKE KOSOVO koje je donjela odlazeća vlada Hotija.

Ulazi stranih i lokalnih građana na Kosovo

 1. Strani državljani koji ulaze na Kosovo, uključujući one sa privremenim ili stalnim boravkom na Kosovu, koji dolaze iz visoko rizičnih zemalja prema službenoj listi ECDC, moraju imati negativni RT-PCR test za Covid-19 urađen u poslednja 72 sata, zasnovan na principu reciprociteta.
 2. Izuzeci od gornje tačke 1 čine:

2.1. Ako strani državljanin uđe na Kosovo preko aerodroma ili preko kopnenih graničnih tačaka i napusti Kosovo u roku od 3 sata kroz aerodrom ili kopnene granične punktove, pod uslovom da na ulazu potpiše izjavu da će napustiti Kosovo u roku od 3 sata;

2.2. Strani državljani koji rade kao profesionalni prevoznici (vozači), pod uslovom da se pridržavaju međunarodnog transportnog protokola za zaštitu od Covid-19;

2.3. Strani državljani koji prolaze kroz Kosovo organizovanim prevozom autobusom ili redovnom međunarodnom linijom, tranzitom, pod uslovom da je potpisana deklaracija da će napustiti teritoriju Kosova u roku od 5 sati;

2.4. Strane diplomate akreditovane na Kosovu i njihove porodice;

 1. Svi građani Kosova (uključujući one koji borave u drugoj zemlji), po ulasku na Kosovo moraju predati potvrdu za negativni RT-PCR test napravljen najkasnije 72 sata pre ulaska na Kosovo, u suprotnom moraju se samoizolovati 7 dana.
 2. Izuzeci od tačke 3 gore su građani Kosova (uključujući one koji borave u drugoj zemlji) koji su napustili Kosovo u poslednja 24 sata.

Organizovanje rada javnih institucija i privatnih organizacija / preduzeća

 1. Javne ustanove i privatne organizacije / preduzeća bez izuzetka dužni su svakodnevno pratiti zdravstveno stanje osoblja u skladu sa “Priručnikom za zaštitu od širenja Covid-19“, uključujući obavezno mjerenje temperature za sve prilikom ulaska u prostorije.
 2. Na preporuku nadležnog ljekara na terenu, radnici sa hroničnim bolestima (prema službenoj cirkularnoj izjavi Ministarstva zdravlja pripremljenoj u tu svrhu), trudnice i dojilje izuzete su od obavljanja radnih aktivnosti, kako u javnim ustanovama i u privatnim, dok se poslodavci upućuju, koliko je to moguće, da stvore uslove za njihov angažman na poslu od kuće.
 3. Javne i privatne ustanove dužne su na dostupnim mjestima na ulazu u ustanovu držati sredstva za dezinfekciju maski za ruke i lica, koja mogu koristiti službenici ustanova i posjetioci.
 4. Javne i privatne institucije dužne su postaviti vidljive znakove pravila ponašanja za zaštitu od Covid-19 na ulaz svakog objekta (uključujući znak koji zabranjuje ulazak u objekt bez maski, poštivanje udaljenosti itd.) U skladu sa sa “Priručnikom za zaštitu od širenja Covid-19“.
 5. Rukovodioci javnih ustanova, privatnih preduzeća i bilo koji drugi entitet dužni su poduzeti stroge mjere kako bi se spriječilo širenje zaraze unutar njihovih institucija, kontinuiranom dezinfekcijom i poduzimanjem svih potrebnih mjera u skladu sa „Priručnikom za zaštitu od širenje Covid-19”.
 6. Svim javnim institucijama (centralnim i lokalnim), kao i organizacijama, preduzećima i privatnim entitetima je dozvoljeno da organizuju svečane ceremonije uz posebno odobrenje MZ zasnovano na Priručniku za zaštitu od širenja Covid-a 19.

Organizacija obrazovnog procesa

 1. Obrazovni proces na svim institucijama visokog obrazovanja, javnom i privatnom, kao i ispiti, praktični i laboratorijski rad treba organizovati prema nastavnom programu odgovarajućih institucija u skladu sa “Priručnikom za zaštitu od širenja Kovid-a “.
 2. Aktivnost javnih i privatnih vrtića nastavlja se prema procjeni i nadzoru opštinskih vlasti, na osnovu “Priručnika za zaštitu od širenja Covid-19“, uključujući svakodnevno mjerenje temperature djece i osoblja kada ulazak u prostorije.
 3. Spavaonice i menze rade u skladu s Priručnikom za zaštitu i širenje Covid-19.
 4. Svim obrazovnim institucijama na svim nivoima obrazovanja, javnim i privatnim, zabranjeno je organizovanje vannastavnih aktivnosti, poput ekskurzija, grupnih šetnji, raznih zabava nastavnog osoblja i učenika i slično.

Organizacija opštinskih štabova za vanredne situacije i opštinskih zdravstvenih službi

 1. Opštine su dužne da u potpunosti aktiviraju opštinske štabove za vanredne situacije da nadgledaju sprovođenje mera, zdravstveni status građana zaraženih Covid-19 i drugim pitanjima, kao i da se koordiniraju sa relevantnim centralnim nivoom.
 2. Općinsko sjedište za vanredne situacije, zdravstvene direkcije i MFMC dužni su nadgledati i pružati potrebne zdravstvene usluge najmanje dvije sedmice za osobe zaražene Covid-19 i svakodnevno će izvještavati CRRP-NIJZK.
 3. Opštine su dužne da pružaju kućne zdravstvene usluge za sve hronične bolesnike i osobe starije od 65 godina.

Mjere za osobe starije od 65 godina

 1. Ministarstvu rada i socijalne zaštite, u skladu sa stvorenom situacijom i prema preporukama NIJZK-a i MZ-a, naloženo je da sve korisnike socijalnih i penzijskih šema kojima upravlja MRSZ oslobodi redovnog predstavljanja u kancelarijama relevantnim za potrebe dokaza prema zahtjevima relevantnih zakona.
 2. Građanima koji borave u staračkim domovima MFMC pružaju sve zdravstvene usluge, socijalne usluge i redovne zdravstvene posete.

Mjere za javne aktivnosti

 1. U zatvorenim prostorima zabranjeno je okupljanje građana u broju većem od 50 ljudi, dok je na javnim trgovima, parkovima, javnim mjestima, zimskim rekreacijskim centrima i slično dozvoljeno okupiti do 80 ljudi, osim u slučajevima dopuštenim ovu odluku.
 2. Sva javna okupljanja organizovana u javnim prostorima svih oblika zabranjena su ne više od 80 osoba, osim u slučajevima dozvoljenim ovom odlukom.
 3. Seminari i radionice svih javnih i privatnih institucija mogu se organizirati u skladu s priručnikom za zaštitu od širenja COVID19 i u skladu s tačkom 24. ove odluke.
 4. Zabranjeno je organizirati vjenčanja i porodične zabave.
 5. Verske ceremonije i aktivnosti su zabranjene, osim uz učešće uže porodice, sa izuzetkom tačke 24. gore, posebne verske ceremonije se organizuju uz posebno odobrenje Ministarstva zdravlja na osnovu preporuka NIJZK.

Mjere za poslovne aktivnosti

 1. Djelatnost javnih tržišta vozila i životinja dopuštena je do 40% površinskog kapaciteta prostora.
 2. Klanje životinja je dozvoljeno samo u prostorijama koje su za to odobrene.
 3. Dozvoljeno je obavljanje samo sljedećih aktivnosti (prema NACE kodovima koje definira KBRA – Ministarstvo trgovine i industrije):

27.1. Zdravstveni sektor,

27.2. Sektor sigurnosti i pravosuđa,

27.3. Javni sektor (centralna i općinska uprava),

27.4. Proizvodni sektor,

27.5. Sektor poljoprivrede i stočarstva,

27.6. Građevinski sektor,

27.7. Teretni transport,

27.8. Sektor prehrambenih proizvoda,

27.9. Sektor usluga / distribucije.

II. POSEBNE MJERE PO OPĆINIAMA

 1. Opštine su svrstane u tri grupe, na osnovu rizika od širenja zaraze:

28.1. Općine niskog rizika – do 75 zaraženih na 100.000 stanovnika u roku od jedne sedmice (zeleno),

28.2. Općine srednjeg rizika – od 76-150 zaraženih na 100.000 stanovnika u roku od jedne sedmice (žuto),

28.3. Općine s visokim rizikom – preko 150 ljudi zaraženo na 100.000 stanovnika u roku od jedne sedmice (crveno).

 1. Svakog petka NIJZ i MZ svake nedelje objavljuju podatke o zaraženim od strane opština i kategoriziraju opštine prema nivou rizika opisanom u gornjoj tački.
 2. Mjere za općine s malim rizikom (do 75 zaraženih osoba na 100.000 stanovnika tjedno):

30.1. Privredni subjekti smiju raditi od 05:00-22:00,

30.2. Tržni centri mogu raditi od 05:00 do 22:00,

30.3. Hotelske i gastronomske službe smiju raditi od 05:00-22:00, dok nakon 22:00 rade sa uslugom “odvoženja” i “naručuj dostavom”,

30.4. Javni prijevoz smije raditi do 50% kapaciteta, poštujući “Priručnik za zaštitu od širenja Covid-19”,

30.5. Taksiji smiju raditi s jednim (1) putnikom na zadnjem sjedištu ili do tri (3) ako su članovi porodice, poštujući “Priručnik za zaštitu od širenja Covid-19”,

30.6. Podređenim institucijama MKOS-a i opštinama (poput pozorišta, biblioteka, filharmonije, galerija, ansambala, baleta, bioskopa, omladinskih centara, muzeja, kulturnih centara sa grupama i slično), dozvoljeno je da rade do 22:00 koristeći 40% prostor / površine odgovarajućih objekata za sve aktivnosti (kako u izvedbama tako i u vježbama), poštujući “Priručnik za zaštitu od širenja Covid-19“,

30.7. Dozvoljene su sportske aktivnosti u zatvorenom i na otvorenom, gde tokom treninga u zatvorenom može da učestvuje do 20 ljudi, dok tokom takmičenja do 50 ljudi, uvek na osnovu lokalnih i međunarodnih sportskih protokola, kao i na osnovu „Priručnika za zaštitu od širenja Covida -19 “,

30.8. Zatvorene teretane i bazeni dozvoljeni su za individualne rekreativne aktivnosti koristeći do 40% prostora / površina, poštujući “Priručnik za zaštitu od širenja Covid-19”,

30.9. Bez obzira na gornje tačke 35.6, 35.7 i 35.8, Ministarstvo zdravlja ovlašteno je donositi operativne odluke na osnovu preporuka NIJZ-a za zabranu ovih aktivnosti.

 1. Mjere za općine srednjeg rizika (od 76-150 zaraženih osoba na 100.000 stanovnika sedmično):

31.1. Ekonomskim operaterima je dozvoljen rad od 05:00 do 22:00.

31.2. Tržni centri mogu raditi od 05:00 do 22:00.

31.3. Hotelske i gastronomske službe smiju raditi od 05:00 do 22:00, dok nakon 22:00 rade sa uslugom “odvozi” i “naruči dostavom”.

31.4. Svim javnim i privatnim institucijama savjetuje se da smanje broj osoblja na osnovu njihovih specifičnosti i „Priručnika za zaštitu od širenja Covid-19“;

31.5. Javnom prevozu je dozvoljeno da koristi do 50% kapaciteta, poštujući “Priručnik za zaštitu od širenja Covid-19”;

31.6. Taksiji smiju raditi s jednim (1) stražnjim putnikom ili trojicom (3) ako su članovi porodice, poštujući “Priručnik o zaštiti od širenja Covid-19”;

31.7. Podređenim institucijama MKOS-a i opštinama (poput pozorišta, biblioteka, filharmonije, galerija, ansambala, baleta, bioskopa, omladinskih centara, muzeja, kulturnih centara sa grupama i slično), dozvoljeno je da rade samo do 22:00 koristeći do 40 sati. % prostora / površina odgovarajućih objekata za sve aktivnosti (kako u izvedbama tako i u vježbama), poštujući “Priručnik za zaštitu od širenja Covid-19”,

31.8. Dozvoljene su sportske aktivnosti u zatvorenom i na otvorenom, gde tokom treninga u zatvorenom može da učestvuje do 20 ljudi, dok tokom takmičenja do 50 ljudi, uvek na osnovu lokalnih i međunarodnih sportskih protokola, kao i na osnovu „Priručnika za zaštitu od širenja Covida -19 “,

31.9. Zatvoreni teretane i bazeni dozvoljeni su za individualne rekreativne aktivnosti koristeći do 40% prostora / površina, poštujući “Priručnik za zaštitu od širenja Covid-19”.

31.10. Bez obzira na gornje tačke 34.7, 34.8 i 34.9, Ministarstvo zdravlja ovlašteno je donositi operativne odluke na osnovu preporuka NIJZ-a za zabranu ovih aktivnosti.

 1. Mjere za opštine sa visokim rizikom (preko 150 zaraženih osoba na 100.000 stanovnika sedmično:

32.1. Ekonomskim operaterima je dozvoljen rad od 05:00 do 22:00.

32.2. Tržni centri mogu raditi od 05:00 do 22:00.

32.3. Hotelske i gastronomske službe smiju raditi od 05: 00-22: 00, dok nakon 22:00 rade samo uz uslugu “narudžbe za dostavu”.

32.4. Javne i privatne institucije dužne su raditi samo sa osnovnim osobljem, koje osoblje određuje odlukom svake institucije posebno;

32.5. Javnom prevozu je dozvoljeno da koristi do 50% kapaciteta, poštujući “Priručnik za zaštitu od širenja Covid-19”;

32.6. Taksiji smiju raditi s jednim (1) stražnjim putnikom ili trojicom (3) ako su članovi porodice, poštujući “Priručnik o zaštiti od širenja Covid-19”;

32.7. Podređenim institucijama MKOS-a i opštinama (poput pozorišta, biblioteka, filharmonije, galerija, ansambala, baleta, bioskopa, omladinskih centara, muzeja, kulturnih centara sa grupama i slično), dozvoljeno je da rade samo do 21:00 koristeći do 40 sati. % prostora / površina odgovarajućih objekata za sve aktivnosti (kako u izvedbama tako i u vježbama), poštujući “Priručnik za zaštitu od širenja Covid-19”,

32.8. Dozvoljene su sportske aktivnosti u zatvorenom i na otvorenom, gde tokom treninga u zatvorenom može da učestvuje do 20 ljudi, dok tokom takmičenja do 50 ljudi, uvek na osnovu lokalnih i međunarodnih sportskih protokola, kao i na osnovu „Priručnika za zaštitu od širenja Covida -19 “,

32.9. Zatvoreni teretane i bazeni dozvoljeni su za individualne rekreativne aktivnosti koristeći do 40% prostora / površina, poštujući “Priručnik za zaštitu od širenja Covid-19”.

32.10. Bez obzira na gornje tačke 35.9, 35.10 i 35.11, Ministarstvo zdravlja ovlašteno je donositi operativne odluke o zaustavljanju ovih aktivnosti na osnovu preporuka NIJZ-a.

III. OBAVEZE INSTITUCIJA ZA PROVEDBU MJERA

 1. Ministar zdravlja dužan je da izda uputstva za pojašnjenje tačaka ove odluke u slučaju potrebe.
 2. Ministar zdravlja, KAVH i policija dužni su da, u saradnji sa opštinskim sedištem za vanredne situacije, nadgledaju sprovođenje ove odluke i podnose nedeljni izveštaj Kancelariji premijera (svakog petka do 16 : 00).
 3. Ministar zdravlja, KBUCK i NIJZ dužni su Uredu premijera dostaviti tjedni izvještaj (svakog petka do 16:00) o provedbi mjera, stanju u zdravstvenim ustanovama, epidemiološkoj situaciji i prognozama za naredne dvije sedmice.
 4. Ministar zdravlja dužan je da, na osnovu zakona br. 07 / L-006 o prevenciji i kontroli pandemije Covid-19, donijeti operativne odluke ovisno o epidemiološkoj situaciji i preporukama NIJZ-a.
 5. Kosovska policija i nadležni inspektorati dužni su da nadgledaju sprovođenje mera i drugih odluka u sprovođenju Zakona br. 07 / L-006 o sprečavanju i borbi protiv pandemije na teritoriji Republike Kosovo.
 1. Za prekršioce mera nadležni organi su dužni da izreknu kaznene mere prema Zakonu br. 07 / l-006 o sprečavanju i kontroli pandemije Covid-19 na teritoriji Republike Kosovo i drugim važećim zakonima.
 2. Jedino tijelo koje može protumačiti ovu odluku je Ministarstvo zdravlja, dok bilo koja druga institucija može pružiti pojašnjenja odgovarajućim skupinama pogođenim ovom odlukom tek nakon odobrenja tog obrazloženja od strane Ministarstva zdravlja.
 3. Ministarstvo zdravlja je dužno da na svojoj službenoj web stranici objavi okružnicu u vezi sa hroničnim bolestima, za koje su osobe prema tački 8. ove odluke izuzete od pojavljivanja na poslu.
 4. Vladina odluka br. 09/58 od 14.01.2021.
 5. Odluka stupa na snagu danom potpisivanja i važi do druge odluke.

/Kosova.info/