Kombëtare

ODA E PRIZRENIT/ Prizreni i ngulfatur dhe i bllokur për parking

Ndëmarrësit Zejtarët Afaristet Prizrenas përveq konkurencës jo lojale(informalitetit) tani po përballët edhe me pengesën e parkingjeve në qendër të qytetit që u shëndrua parkingjet e qendres të qytetit për veturat e banorëve të lagjeve.

Ankesat qe e shprehën në zyret e Odës të Prizrenit rreth parkingjeve këkuan qe parkingjet sa ma shpejt urgjentisht të kthehen në sherbim të konsumatorve(myshtërive) në menyrë qe të tregëtojnë në shitoret bizneset e tyre, në të kundërtën konsumatorët po janë të detyrumë të levizin në pjesë tjera të qytetit.

Qendra e qytetit të Prizrenit duhet me qdo kusht të ruhet, se aty janë të koncentrumë Tregëtaret të vegjel dhe Zejtarët qe ruajne trashigemine kullturore.

Kuvendi Komunal i Prizrenit duhet së ma shpejt kët kërkesë të ket prioritet mbi prioritete dhe të kthej parkingjet me pagese solide

Oda e Prizrenit ështe e vetëdishme qe pa përkahjen institucionet Qeveritare apo Lokale nuk mund të ket zhvillimi biznesit i mirfillët.