SRB-BIH-HR

Obavijest: Od danas se nastavlja postupak vakcinacije(Raspored)

Od danas 12. maja 2021. godine, započinje postupak vakcinacije protiv KOVID-19 za osobe starije od 65 godina (sa prioritetnim registrovanim osobama na platformi e-Kosovo), u početku sa opštinama regije Priština da bi se nastavilo sa ostalim opštinama, a zatim prema priloženom rasporedu

Raspored cijepljenja protiv KOVID-19
Srijeda, 12. maja (08: 00-19: 30)
• Osobe starije od 65 godina (sa prioritetnim registrovanim osobama na e-Kosovu)
Prištinski region: Priština, Podujeva, Obilić, Kosovo Polje, Drenas, Lipljan
(Sala “1. oktobra”, Priština)


Petak, 14. maja: (08: 00-19: 30)
• Osobe starije od 65 godina (prioritetno registrovane osobe na e-Kosovu)
Priština (sala “1. oktobar”, Priština)
Sve opštine: U QKMF


Subota, 15. maja (08: 00-19: 30)
• Osobe starije od 65 godina (prioritetno registrovane osobe na e-Kosovu)
Priština (sala “1. oktobar”, Priština)
Sve opštine: U QKMF