SRB-BIH-HR

Novinari se kažnjavaju novčano, a ne zatvorom kaže Mushkolaj

Odbor za lokalnu upravu, regionalni razvoj i medije Skupštine Kosova spomenuo je mogućnost Nezavisnog odbora za medije (NOM) da reguliše mrežni sadržaj medija.

To nije prihvatljivo od predsjedavajućeg Vijeća za štampu Kosova Ymera Mushkolaja, koji je rekao da internet mediji imaju nadzornike za njihov rad, navodeći da se PCK time bavi.

“Nije prvi put da se razgovara o kontroli internetskih medija. Medijima na Kosovu upravljaju dva tela, Nezavisna komisija za medije koja se bavi televizijom i radiom, i Kosovsko veće za štampu, samoregulativni mehanizam koji se bavi novinama i mrežnim medijima. Ovo nije demokracija koju smo izmislili, to je praksa koja djeluje u zemljama s razvijenim demokratijama, tako da ne znači da mediji nisu pod ničijom upravom.”

“Na Kosovu postoji niz zakona koji regulišu funkcionisanje medija i novinara, počevši od Građanskog zakonika, ako se novinari ne prijavljuju pravilno, pa klevetaju u svojim spisima, kažnjavaju se novčanim kaznama, a ne zatvorom”, rekao je Muškolaj .

On je u Info magazinu naglasio da svako ko ima problem sa jednim od portala, treba da podnese svoje žalbe PCK-u, a zatim za ostale postupke sudovi u zemlji.

“Kao novinarska zajednica, ne tražimo nikakvu privilegiju, već samo da svako ko ima problema s nama, i građani i institucije, treba da poštuje zakone i procedure koje je odobrila Skupština Kosova. “Ako na portalu vide da nešto nije u redu, prva adresa je KVŠ, mi donosimo odluke o pristiglim žalbama, ostale instance su sudovi.”

Muškolaj je izjavio da nijedan tužilac nema pravo tražiti izvore novinara ako nema sudski nalog.