Love & Sex

Një i shurdhër e padit një faqe pornografike për mungesë të titrave në video

Yaroslav Suris i dëmtuar nga dëgjimi ka hedhur në gjyq faqen pornografike Pornhub. Rrjeti thuhet se shkel ligjin e Shteteve të Bashkuara duke mos i bërë titrat në dispozicion për disa video, siç raporton TMZ. 

Sipas paditësit, ai paguan për shërbimin premium të portalit, i cili tani i duket i pakuptimtë, sepse dialogët në video të shumta, titujt e të cilave ai i ka renditur me përpikëri, ai nuk mund t’i kuptojë.

Me padinë e tij, Suris jo vetëm që dëshiron të zbatojë një detyrim të titullit, por edhe kompensimin financiar për “dëmin” që ai ka pësuar. Sasia e saktë nuk dihet. 

Nënkryetari i faqes Pornhub, Corey Price , deklaroi në një deklaratë se Pornhub ka një seksion që përbëhet vetëm nga materiale video me titra. Kjo gjithashtu do t’u jepte njerëzve me aftësi të kufizuar mundësinë për të ndjekur biseda të rëndësishme midis protagonistëve.

Sidoqoftë, Pornhub nuk donte të komentonte çështjen gjyqësore.