Nesër mblidhet Kryesia e Kuvendit, këto janë pikat e rendit të ditës

Kryesia e Kuvendit do të mbajë nesër mbledhjen e radhës në ora 14:00.

Këto janë pikat e rendit të ditës:

Miratimi i procesverbali të mbledhjes së mëparshme të Kryesisë së Kuvendit,
Përgatitjet për Seancë plenare:

1. Deklarimet jashtë rendit të ditës,

2. Pyetjet parlamentare,

3. Miratimi i procesverbalit nga seanca e mëparshme,

4. Shqyrtimi i Raportit Vjetor të Performancës së Zyrës Kombëtare të Auditimit për vitin 2020,

5. Shqyrtimi i Raportit Vjetor të Radiotelevizionit të Kosovës për vitin 2020.

Shqyrtimi i propozimeve dhe i kërkesave

Go to TOP