Kosova

Nëntë subjekte politike kanë dorëzuar aplikacionet në KQZ

Deri në ora 19:00, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka pranuar 9 aplikime nga subjektet politike për t’u certifikuar për pjesëmarrje në zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Republikës së Kosovës që mbahen më 6 tetor. 

Aplikacionet i kanë dorëzuar këto parti:

  • 1. Partia Rome e Bashkuar e Kosovës (PRBK) – 27 kandidatë;
  • 2. Jedinstvena Goranska Partija (JGP) – 13 kandidatë për deputetë;
  • 3. Srpsa Lista – 17 kandidatë për deputetë;
  • 4. Iniciativa e Re Demokratike e Kosovës – 13 kandidatë për deputetë;
  • 5. Gradjanska Iniciativa Gore (GIG) – 6 kandidatë për deputetë;
  • 6. Samostalna Liberalna Stranka (SLS) – 13 kandidatë për deputetë;
  • 7. Nova Demokratska Stanka (NDS) – 60 kandidatë për deputetë;
  • 8. Stranka Demokratske Akcije (SDA) – 9 kandidatë për deputetë;
  • 9. Esmir Kasi (Kandidat i Pavarur) – 1 kandidatë për deputetë;